Het unieke financiële model van Donorinfo

De financiële fiche van Donorinfo gaat verder dan het boekhoudkundig model van de Nationale Bank van België. Zo krijgen schenkers en een breed publiek inzicht in de manier waarop organisaties hun financiële middelen verwerven en besteden.

Afbeelding
Schenker foto

Sinds 2005 stelt Donorinfo financiële fiches op voor caritatieve organisaties die personen in nood helpen. Donorinfo werkt gratis en is volledig onafhankelijk. Het financieel model dat Donorinfo toepast, is enerzijds op de realiteit van de werking van de verenigingen gebaseerd, en anderzijds op het synthetisch model dat wordt opgelegd door de Nationale Bank van België (NBB), waaraan de referenties van de rubrieken in de financiële fiches overigens telkens verwijzen. De cijfers die op donorinfo.be worden gepubliceerd, zijn afkomstig van een jaarrekening en balans die door een externe onafhankelijke erkende expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA) werden gecontroleerd

De financiële fiche van Donorinfo gaat echter nog verder dan het synthetisch genormaliseerd boekhoudkundig model van de Nationale Bank van België, en verschaft extra detail inzake de kosten en opbrengsten (kosten mbt projecten/activiteiten, fondsenwervingskosten, kosten voor sensibiliserings-, informatieve en educatieve activiteiten, opbrengsten uitparticuliere giften, overheidssubsidies, opbrengsten uit activiteiten, uit diensten aan begunstigden, enz.). Zo krijgen schenkers en een breed publiek inzicht in de manier waarop organisaties hun financiële middelen verwerven en besteden.

Alle organisaties op donorinfo.be hebben hun akkoord verleend tot publicatie van hun financiële gegevens volgens het model van Donorinfo.