Uitzonderlijke opbrengsten (nbb 76)

OPBRENGSTEN/Uitzonderlijke opbrengsten (nbb 76)

  • Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële en immateriële vaste activa
  • Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
  • Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
  • Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
  • Andere uitzonderlijke opbrengsten.