Algemene kosten excl. bezoldigingen (nbb 61)

KOSTEN/Algemene kosten excl. bezoldigingen (nbb 61)

  • Kosten voor de huur van gebouwen, (rollend) materiaal, administratieve, transport- en verplaatsingskosten (in België of in het buitenland) in het kader van het algemeen beheer van de  organisatie.
  • Aankoop van grond- en hulpstoffen, handelsgoederen, diensten, werken en studies in het kader van het algemeen beheer van de organisatie.
  • Uitzendkrachten tewerkgesteld in functie van het algemeen beheer van de organisatie.
  • Opleidingen, supervisie
  • Perdiems (verblijf, maaltijden, persoonlijke uitgaven van coöperanten)