Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen (nbb 70)

OPBRENGSTEN/Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen (nbb 70)

  • Opbrengsten uit verkoop of dienstprestaties (activiteiten die betrekking hebben op het sociale oogmerk van de organisatie, fondsenwervingsactiviteiten, opbrengsten uit evenementen, colloquia, seminaries, opleidingen, enz…)
  • Inkomsten uit sponsoring: een gerichte operatie die een promotionele of commerciële tegenprestatie impliceert, die proportioneel aan de investering en kwantificeerbaar is.
  • Steun van bedrijven, met vermelding van het bedrijfslogo op de website van de organisatie.