Financiële kosten (nbb 65)

KOSTEN/Financiële kosten (nbb 65)

  • Kosten van schulden
  • Waardeverminderingen op vlottende activa
  • Minderwaarden bij de realisatie van liquide middelen, handelsvorderingen en geldbeleggingen
  • Wisselresultaten en resultaten uit omrekening van vreemde valuta
  • Voorzieningen van financiële aard
  • Diverse financiële kosten