Voorzieningen voor risico’s en kosten (nbb 635/638)

KOSTEN/Voorzieningen voor risico’s en kosten (nbb 635/638)

  • Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (dotaties, bestedingen en terugnemingen)
  • Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken (dotaties, bestedingen en terugnemingen)
  • Voorzieningen voor andere risico’s en kosten (dotaties, bestedingen en terugnemingen)