Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

 

KOSTEN/ Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

  • Aankoop van grond- en hulpstoffen, handelsgoederen, diensten, werken en studies die betrekking hebben op het bieden van hulp aan personen in nood
  • Kosten van aanbesteding die betrekking hebben op bieden van hulp aan personen in nood
  • Aankoop van immobiliën met betrekking tot het bieden van hulp aan personen in nood (bv: onthaal/opvang van begunstigden)
  • Voorraadwijzigingen van materiaal met betrekking tot het bieden van hulp aan personen in nood  
  • Kosten voor de huur van gebouwen, (rollend) materiaal, transport- en verplaatsingskosten (in België of in het buitenland) met betrekking tot het bieden van hulp aan personen in nood 
  • Opleidingen met betrekking tot het bieden van hulp aan personen in nood
  • Giften, schenkingen, overdrachten naar partnerorganisaties en/of coöperanten gericht op het bieden van hulp aan personen in nood  (in België of in het buitenland)
  • Uitzendkrachten die hulp bieden aan personen in nood 
  • Voor wat betreft ngo’s, de kosten die zijn gerubriceerd onder post 64 (andere bedrijfskosten),  en betrekking hebben op het bieden van hulp aan personen in nood
  • Kosten voor bewustmaking van het publiek voor ontwikkelingseducatie organisaties, waarvan een van de belangrijkste missies is om het publiek bewust te maken van een bepaalde kwestie