Overheidssubsidies (nbb 73)

OPBRENGSTEN/Overheidssubsidies (nbb 73)

  • Werkingssubsidies door de overheid toegekend.
  • Subsidies toegekend door de Nationale Loterij of de Koning Boudewijnstichting die een recurrent karakter hebben (met uitzondering van de particuliere giften die op een projectrekening van de Koning Boudewijnstichting worden gestort).
  • Loonsubsidies