Overheidssubsidies (nbb 73)

OPBRENGSTEN/Overheidssubsidies (nbb 73)

  • Werkingssubsidies door de overheid toegekend.
  • Subsidies toegekend door de Nationale Loterij of de Koning Boudewijnstichting die een recurrent karakter hebben (met uitzondering van de particuliere giften die op een projectrekening van de Koning Boudewijnstichting worden gestort).
  • Loonsubsidies
  • Kapitaalsubsidies, als de oorsprong van de subsidie institutioneel is en als de subsidie over een aantal jaren wordt afgeschreven en onder de rubriek 15 wordt opgenomen.