Opbrengsten uit dienstverlening aan begunstigden (nbb 70)

OPBRENGSTEN/Opbrengsten uit dienstverlening aan begunstigden (nbb 70)

  • Deelname in de kosten door de begunstigden voor diensten gepresteerd door de organisatie in het kader van haar sociaal oogmerk (huur, aankoop van maaltijden, diversen,…)