Andere bedrijfsopbrengsten (nbb 74)

OPBRENGSTEN/Andere bedrijfsopbrengsten (nbb 74)

  • Opbrengsten die niet bestaan uit verkoop of dienstverlening, en niet als financiële of uitzonderlijke opbrengsten kunnen worden aangemerkt
  • Recuperatie van kosten: personeel, ongevallen
  • Verminderingen, kortingen, terugbetalingen
  • Meerwaarden verwezenlijkt bij realisatie van vaste activa