Financiële opbrengsten (nbb 75)

OPBRENGSTEN/ Financiële opbrengsten (nbb 75)

  • Opbrengsten uit financiële vaste activa
  • Opbrengsten uit vlottende activa
  • Meerwaarden verwezenlijkt  bij realisatie van vlottende activa, geldbeleggingen of liquide middelen
  • Kapitaalsubsidies en intresten
  • Wisselresultaten, resultaten uit omrekening van vreemde valuta
  • Diverse financiële opbrengsten.