Andere bedrijfskosten, belastingen (nbb 64/67)

KOSTEN/Andere bedrijfskosten, belastingen (nbb 64/67)

  • Kosten die niet gebonden zijn aan verkoop of dienstverlening, en niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt
  • Belastingen die als bedrijfskost moeten worden aangemerkt en voorheffingen
  • Minderwaarden geboekt bij de realisatie van handelsvorderingen  of op de realisatie van vaste activa 
  • Diverse bedrijfskosten
  • Inkomstenbelasting en roerende voorheffing
  • Successierechten