Aansprakelijkheid, auteursrecht en privacy

Dit is de site van Donorinfo, stichting van openbaar nut.

Adres van de sociale zetel : Rue de la Grande Bruyère 6 - 1440 Braine-le-Château  - België

Ondernemingsnummer : 0877.602.946

Deze voorwaarden bepalen hoe uw persoonsgegevens behandeld zullen worden. De voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Aarzel dus niet om deze pagina opnieuw te bezoeken. De laatste wijziging aan deze pagina gebeurde op 6 juli 2023.

Statistieken

Donorinfo gebruikt een dienst van een derde partij (de open-source webanalyse applicatie Matomo) op zijn website om dagelijks gegevens te verzamelen over gedragspatronen van bezoekers (zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers).

Wat is Matomo ?

Matomo is een softwareplatform voor data-analyse. Matomo levert gedetailleerde rapporten over de website en zijn bezoekers en beschermt tegelijkertijd de gegevens en privacy van de bezoekers.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Met de dagelijks verzamelde gegevens kunnen we de manier waarop we ons werk online presenteren en communiceren verbeteren.

Aansprakelijkheid

 • Donorinfo probeert om de meest actuele en volledige informatie te bieden. Moest bepaalde informatie buiten weten van Donorinfo toch niet volledig correct zijn, dan kan Donorinfo hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Donorinfo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou veroorzaakt worden door gebruik van de site of door bestanden die vanaf de site gedownload worden.
   
 • De website van Donorinfo verwijst naar sites van derden. Donorinfo heeft geen controle over de aard, de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze websites en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites. Het kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites. 
  U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden. Door de aard van het internet kan Donorinfo geen controle over links die naar deze site gelegd worden. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we deze site zouden goedkeuren of aanbevelen?

Auteursrecht

 • Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. U moet de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Donorinfo krijgen om de informatie van deze website in welke vorm ook te reproduceren of publiek  te gebruiken, behalve in de gevallen bepaald door de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo kan u het recht hebben om informatie van onze site te gebruiken in een private of familiale context. Toelating vragen voor reproductie kan via info@donorinfo.be.

Privacy

 • Donorinfo leeft nauwgezet de Wet van 8 december 1992 na tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG of GDPR (eng)) 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht is sinds 25 mei 2018.
   
 • Donorinfo bewaart alleen persoonsgegevens die het heeft verkregen via de site of per elektronische weg om gegevens van een organisatie op donorinfo.be te publiceren. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden verzameld. U geeft Donorinfo toestemming om uw persoonsgegevens bij te houden in een of meerdere databases zodat we onze activiteiten kunnen beheren. Alleen personen die binnen Donorinfo hiervoor toestemming gekregen hebben, zullen toegang hebben tot uw gegevens. Die gegevens worden enkel intern gebruikt. Donorinfo geeft uw gegevens nooit door aan derden en gebruikt ze nooit voor commerciële doeleinden. U kan ze altijd inkijken, corrigeren of uw gegevens uit onze database laten verwijderen. Stuur ons daarvoor een bericht per e-mail ( info@donorinfo.be) of per brief (Donorinfo, Rue de la Grande Bruyère 6, 1440 Braine-le-Château)
   
 • Donorinfo gebruikt cookies om u vlotter te laten surfen op onze site. Lees ons beleid in verband met cookies om er meer over te weten. 
   
 • Donorinfo gebruikt een tool om bij te houden welke webpagina’s het meest worden bezocht, hoeveel bezoekers terugkeren op de site, enzovoort. Die statistieken worden echter niet aan persoonsgegevens gekoppeld. Ze zijn anoniem en dienen enkel om de kwaliteit van onze site te verbeteren. 

Donorinfo kan de bovenstaande algemene voorwaarden wijzigen zonder voorafgaande verwittiging, met onmiddellijke ingang van de wijzigingen. De laatste wijziging aan deze pagina gebeurde op 18 januari 2022.

Voor wijzigingen die impact hebben op uw privacy zal altijd uw toestemming gevraagd worden.