Waarom hebben we de gedetailleerde rekening nodig om de financiële fiche voor Donorinfo op te stellen?

Om een duidelijke en volledige analyse over de herkomst en de bestemming van de financiële middelen waarover de organisaties beschikken te kunnen opstellen, baseren we ons op de jaarrekeningen in detail (volgens aard van de kost/opbrengst, de zgn. 6- en 7-posten). We  wijzen de kosten en opbrengsten toe aan de rubrieken die u terugvindt op de financiële fiches van de organisaties volgens onderstaand schema.  Voordat we overgaan tot de analyse van deze gegevens, dient de organisatie ons verplicht te bewijzen dat deze gegevens zijn gecontroleerd door hetzij een bedrijfsrevisor of een accountant IAB, aan de hand van een kopie van het controleattest. 

 

KOSTEN

 1. Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

 2. Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

 3. Informatie, sensibilisering, educatie excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

 4. Algemene kosten excl. bezoldigingen (nbb 61)

 5. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (nbb 62)

 6. Afschrijvingen en waardeverminderingen (nbb 630/634)

 7. Voorzieningen voor risico’s en kosten (nbb 635/638)

 8. Andere bedrijfskosten, belastingen (nbb 64/67)

 9. Financiële kosten (nbb 65)

 10. Uitzonderlijke kosten (nbb 66)

 

OPBRENGSTEN

 1. Particuliere giften en bedrijfsmecenaat (nbb 73)

 2. Legaten (nbb 73)

 3. Lidmaatschapsbijdragen (nbb 73)

 4. Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen (nbb 70)

 5. Opbrengsten uit dienstverlening aan begunstigden (nbb 70)

 6. Overheidssubsidies (nbb 73)

 7. Andere bedrijfsopbrengsten (nbb 74)

 8. Financiele opbrengsten (nbb 75)

 9. Uitzonderlijke opbrengsten (nbb 76)

 

Bibliografie:

 •  MAUS M. - MERCIER S. - DELAFONTEYNE A., décembre 2009,Le plan comptable,  Edition IPCF.
 • Prof. Dr. DE LEMBRE E., 2009,Vzw jaarrekeningzakboekje – boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen, Em.,  Kluwer.