Informatie, sensibilisering, educatie excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

KOSTEN/Informatie, sensibilisering, educatie excl. bezoldigingen (nbb 60/61)

  • Kosten voor de huur van gebouwen, (rollend) materiaal, administratieve, transport- en verplaatsingskosten (in België of in het buitenland) in  het kader van informatieve, sensibiliserings- en educatieve activiteiten.
  • Kosten voor de organisatie van of deelname aan beurzen, conferenties, symposia, studiedagen, animaties in scholen enz, in het kader van informatieve, sensibiliserings- en educatieve activiteiten.
  • Uitzendkrachten tewerkgesteld in het kader van informatieve, sensibiliserings- en educatieve activiteiten.