vzw Rozemarijn

Ondersteuning op vraag voor personen met een handicap

Rozemarijn organiseert kwaliteitsvolle dienstverlening op vraag van volwassen personen met een handicap en/of hun netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen). In samenspraak met de persoon met een handicap, noemen we hem ‘cliënt’. Hij staat centraal in onze werking. Cliënten kunnen ondersteuning v

  60.60 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  46 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Vlaams-Brabant

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Planckendael

Wat doet vzw Rozemarijn ?

Dagondersteuning

Voor personen die meer dan 18 jaar oud zijn, en een handicap hebben met erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In de dagcentra in Keerbergen en Haacht en in de inclusieve dagondersteuning in de Engelenburcht (Tildonk). Er is ook een jobcoach voor begeleid werk of vrijetijdsondersteuning op maat. Binnen de dagcentra zijn er zowel arbeids- als belevingsgerichte activiteiten (expressie, koken, houtbewerking, crea, tuinwerk, klei en andere ateliers, sportactiviteiten, computer,...). De begeleiding biedt hierbij ondersteuning waar nodig. De persoon met een handicap bepaalt zelf hoeveel dagondersteuning hij/zij wil en wanneer.

Woonondersteuning binnen een leefgroep

Vzw Rozemarijn heeft 5 settings in Keerbergen en Haacht, waar cliënten met 6 tot 10 personen samenwonen. Vanuit de begeleiding streven we naar een vraaggestuurde ondersteuning op maat van elk individu. Hiertoe stemmen we ons zorgaanbod zoveel mogelijk af op de specifieke zorgvraag, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Overdag kan de cliënt voor dagondersteuning beroep doen op één van onze dagateliers in Haacht of Keerbergen of in een andere organisatie. Als ‘begeleid werken’ een optie is, zoeken we uit wat de mogelijkheden zijn in de buurt. Op vraag van de cliënt helpen we hem ook bij de uitbouw van zijn vrije tijd.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 21/03/2022

Afbeelding
Vrijwilliger

Vanaf de eerste minuut voelde ik me thuis in de Rozemarijnfamilie.

Vrijwilliger Stephan

Hoe kan je vzw Rozemarijn helpen?

 

Rozemarijn is door de Vlaamse overheid vergund als aanbieder van ondersteuning aan personen met een handicap. Via het persoonsvolgend budget van onze cliënten, krijgen we middelen voor de zorggebonden kosten.

Bouwsubsidies worden nog beperkt gegeven voor bovengebruikelijke infrastructuur. De gewone bouwkosten vallen volledig ten laste van Rozemarijn.

Voor uitrustingsgoederen (bv aangepaste minibus – stalen verpleegsters – rolstoelfietsen - inrichting van ateliers – hulpmiddelen - …) krijgen w

Opbrengsten in 2023

  €45.240 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €5.082.849 Overheidssubsidies
  €32.476 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €191.579 Andere bedrijfsopbrengsten
vzw Rozemarijn

Wageman 5
3140 Keerbergen
België

info@vzwrozemarijn.be