Hartekamp VZW

Zorgeloze vakanties voor bijzondere kinderen

Hartekamp is een vzw, draaiende op vrijwilligers, die inclusieve kampen en daguitstappen organiseert voor kinderen/jongeren met een mentale en/of fysieke beperking of verhoogde zorgnood. 

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  56 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Groepsfoto op kamp met jongeren met en zonder beperking zichtbaar

Wat doet Hartekamp VZW?

De vrijwilligers van Hartekamp organiseren jaarlijks een kamp , krokusweekend en verschillende dagactiviteiten. Door de verhoogde zorgvraag kunnen de kinderen en jongeren niet deelnemen aan kampen die door jeugdbewegingen of andere organisaties georganiseerd worden. 

Om hieraan optimaal tegemoet te komen is op elke activiteit steeds een medisch team aanwezig. Door onze specifieke organisatie en omkadering vertrouwen ouders hun kind aan ons toe. Zo kunnen de kinderen genieten van een zorgeloze vakantie en ontlasten we de ouders eens van de dagelijkse zorg.

Voorbeelden van activiteiten: zwemmen, Winterefteling, schaatsen (ja, dat kan ook met rolstoel!), dierentuin.... 

Het zomerkamp duurt 1 week en gaat steeds door in augustus. In totaal nemen een 80-tal kinderen en jongeren deel aan het kamp.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 17/07/2024

Afbeelding
Kinderen met verstandelijke beperking en monitoren fietsen samen op een gocart

"We durfden voor het eerst als ouder ons kindje toevertrouwen aan
een ‘vreemde’ organisatie. We geven toe dat we schrik hadden… maar toen we
onze zoon terugzagen na dat weekje, wisten we meteen dat het goed zat! Hij
straalde, hij was opgetogen, super enthousiast en wil zo snel mogelijk terug mee!"

 

"Het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar Hartekamp gaf ons de kans
om met een gerust gemoed ook eens uitgebreid aandacht te geven
aan onze 2 andere kinderen. Dank u wel! "

Quotes van de ouders

Hoe kan je Hartekamp VZW helpen?

 

Ondanks het feit dat onze deelnemers een verhoogde zorgvraag hebben, is onze betrachting om de deelnamekost laag houden. Dit is grotendeels mogelijk dankzij onze volledig onbezoldigde vrijwilligers!

Echter een aangepaste kamp locatie, toegankelijke activiteiten en het begeleiden/opleiden van onze vrijwilligers... . Dit brengt een kostprijs met zich mee.

Hiervoor zijn we steeds op zoek naar sponsoring.

We hanteren ook een sociaal tarief zodat echt iedereen de kans krijgt om deel te nemen!

 

 

Een leuk kamp heeft uiteraard leuke activiteiten. Voor deze activiteiten kunnen we steeds knutsel- en spelmateriaal gebruiken. 

Om onze leden de nodige zorgen te kunnen bieden, houden we ook elk jaar onze voorraad medisch materiaal op peil. 

We horen het graag als u materiaal kan aanbieden! Gelieve dit steeds in overleg te laten plaatsvinden om het logistiek realiseerbaar te houden voor de organisatie. 

Speelgoed - knutselmateriaal
Schoolmateriaal
Medisch materiaal
 

Hartekamp werkt volledig op onbezoldigde vrijwilligers. Interesse om deel uit te maken van de kampleiding te worden, of om een inzamelingsactie te starten? Contacteer ons gerust! 

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €15.230 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.669 Overheidssubsidies
  €33.489 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €1.105 Andere bedrijfsopbrengsten
Hartekamp VZW

Ringvaartstraat 11
9820 Merelbeke
België

info@hartekamp.be