Born in Africa (BIA) vzw

Educatief schoolproject in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika.

Doel is om gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen jaar, te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen, door educatieve en sociale ondersteuning te bieden aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in een viertal sloppenwijken. Doelgroep gaat van 6 tot 25 jaar.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  10 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
400 peetkinderen in het basisprogramma

Wat doet Born in Africa (BIA) vzw ?

Born in Africa voorziet zowel academische en sociale programma's als workshops om levensvaardigheden te oefenen. Het academische programma legt de nadruk op de educatie van de kinderen en verdere studies. Het sociale programma wordt dan weer vooral geleid door de mentoren die hun leerlingen individueel begeleiden en opvolgen. Tijdens de lessen in levensvaardigheden proberen wij onze leerlingen bloot te stellen aan het dagelijkse leven buiten hun dagelijkse routine. Op deze manier willen wij hun algemene kennis verrijken met belangrijke competenties.

BIA zet in op onderwijs en holistische steun aan gemotiveerde jongeren in townships rond Plettenberg Bay >> steun aan kinderen, niet aan scholen

- Strategie: 4 pijlers=>> begeleiding door individuele MENTORS

Academisch: schoolbenodigdheden, uniform, huiswerkklas, studie- en beroepskeus, stages, studiebeurs, online onderwijs

Karaktervorming: mentors, huisbezoeken, infosessies, sociale assistentie

Life skills: via kampen, daguitstappen, sport/zwemmen, creatieve workshops,

Ouderwerking: trimestriële bijeenkomsten, computeropleiding, business skills

BIA verkiest Kwaliteit > kwantiteit: met max 400 leerlingen om hen de nodige garanties te kunnen geven; meerdere co-peetouders kunnen een student steunen; sponsors kunnen bijdrage leveren aan studiebeursfonds

Goed onderwijs is hun enige hoop op een plaats op de arbeidsmarkt en om te ontsnappen aan de uitzichtloze armoede..


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 11/06/2023

“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in het leven van anderen.”

Nelson Mandela

Hoe kan je Born in Africa (BIA) vzw helpen?

 

BIA-Petekind: 300€ (peetouderschap) 

Student Middelbaar : 2000€ (co-peetouders en sponsors)                              

Student Tertiair : 5000€ (co-peetouders en sponsors)

Vrije bijdrage voor het studiebeursfonds

 

Hoewel de meeste taken school-gerelateerd zijn of educatief getint, werken we graag met vrijwilligers vanuit verschillende disciplines. We doen graag beroep op hun ervaring, kennis en onbeperkte motivatie om bij talrijke projecten te helpen. 

Huiswerkklassen, naschoolse activiteiten, zwemlessen en kampen zouden geen deel van ons programma kunnen uitmaken als we geen vrijwilligers hadden om op te kunnen rekenen.  We streven naar een open en goede verstandhouding.

Opbrengsten in 2022

  €355.317 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €94.011 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten