TCHAÏ VZW

Tchaï is een pedagogische en psychosociale structuur voor laaggeschoolde jongere

Door middel van verschillende methoden van betrokenheid, nodigen we jongeren uit om een bevredigende manier te vinden om zich te integreren in de ontvangende samenleving.

  5.30 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  3 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Atelier alphabétisation

Wat doet TCHAÏ VZW?

Wat doet TCHAÏ VZW?


We helpen jongeren tussen 12 en 18 jaar om zich in te schrijven. Het gaat om jongeren uit ballingschap of uit Roma-gemeenschappen die weinig of geen onderwijs hebben genoten in hun land van herkomst en die momenteel in België de schoolbanken verlaten. Bijgevolg hebben ze niet leren lezen en schrijven. Sommigen zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, anderen wonen bij hun familie. Sommigen hebben een inkomen, anderen leven op straat. Ze staan allemaal los van de maatschappij.

Overdag bieden we hen alfabetiseringsworkshops in groepsverband, handenarbeid en artistiek werk, sociaal-therapeutische activiteiten, loopbaanontwikkeling en intensieve individuele begeleiding.

Door deze multidisciplinaire aanpak, op het kruispunt van onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg en sociaal-professionele integratie, moedigen we jongeren geleidelijk aan om plannen te maken voor wat zinvol en toegankelijk voor hen is. Deze specifieke ondersteuning stelt ons in staat rekening te houden met alle dimensies van hun situatie.

Het is een moment van aansluiting, een referentie- en leerplek waar deze jongeren kunnen beginnen na te denken over hun heden en geleidelijk aan mogelijkheden voor de toekomst kunnen zien.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 14/06/2024

Ik kom graag naar Tchai. Ik heb eerder geprobeerd naar school te gaan, maar ik begreep er niets van. Bij Tchai begrijp ik het wel en de leraren zijn erg aardig. We doen veel. Ze helpen me ook als ik problemen heb. Tchai is als een familie, het is als een thuis.

Jeune de Tchaï, 16 ans

Hoe kan je TCHAÏ VZW helpen?

 
Niet-bederfelijke eetwaren
Elektro-huishoudtoestellen
Sportartikelen
Speelgoed - knutselmateriaal
Schoolmateriaal
Meubels
Kleding en huishoudlinnen

Opbrengsten in 2022

  €92.108 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €252.306 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
TCHAÏ VZW

Kolonstraat 54
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België

tchai.asbl@gmail.com