School & Ziekzijn Brussel - Vlaams-Brabant vzw

Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook het zieke kind!

School & Ziekzijn organiseert les- en studiebegeleiding voor de zieke leerling van zodra de gezondheidstoestand dit toelaat.

Zo tracht S&Z leerachterstand weg te werken en blijven zitten te vermijden.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  133 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Leerkracht met leerling en leerboeken

Wat doet School & Ziekzijn Brussel - Vlaams-Brabant vzw?

De missie van S&Z Brussel-Vlaams Brabant

S&Z organiseert gratis, individuele studiebegeleiding aan zieke leerlingen. Het doel is om leerachterstand te beperken, zodat kinderen en jongeren vlot weer bij hun klas kunnen aansluiten zodra de gezondheidstoestand het opnieuw toelaat, en zodoende te vermijden dat de jongere zijn jaar moet overdoen. De vrijwillige leerkracht vormt de link met de school, waardoor het sociale isolement van de zieke leerling wordt doorbroken.

Wat doet en S&Z Brussel-Vlaams Brabant?

S&Z heeft in Brussel en Vlaams Brabant een geografisch goed verspreid netwerk opgericht, waarbinnen een 100-tal vrijwillige leerkrachten actief zijn. Om de verplaatsingen zo gering mogelijk te houden beschikt de vzw in elke uithoek van de provincie over lesgevers die alle vakken aankunnen. Deze leerkrachten gaan bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis les geven, in samenspraak met de school van de leerling. Zo blijft de band met de school behouden of wordt hij terug aangehaald.

  • In 2023 bereikte S&Z  62 leerlingen waarvan 14 kinderen uit het basisonderwijs en 48 jongeren uit het secundair onderwijs.
  • De vrijwilligers van de vzw presteerden allen samen 1.025 uren en hiervoor werd er 7188 km afgelegd.
  • De vzw beschikt over leerkrachten die basisionderwijs en de meeste vakken van het secundair aankunnen.
  • De bedoeling van onze studiebegeleiding is de leerling terug vlot te doen aansluiten bij normale schoolsysteem.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 13/06/2024

Leren kan, ook voor wie ziek is.

Hoe kan je School & Ziekzijn Brussel - Vlaams-Brabant vzw helpen?

 

De lesbegeleiding is kosteloos voor de ouders omdat vrijwillige lesgevers de zieke leerlingen belangeloos begeleiden.

Toch heeft School & Ziekzijn heel wat kosten voor verplaatsingen naar de zieke leerling toe, goede communicatie en verzekeringen voor de vrijwilligers.

Hiervoor hebben we jouw steun nodig.

Dit kan door een gift te doen, als bedrijf te steunen, een actie op te zetten, … 

 

S&Z is steeds op zoek naar vrijwilligers. De inzet van elke vrijwilliger is van essentieel belang. Zonder hun engagement kan de organisatie niet bestaan.

Leerkrachten, leerkrachten op rust of in opleiding en andere didactisch bekwame gediplomeerden kunnen het team van lesgevers versterken. Ook vrijwilligers met competenties in boekhouding, administratie, communicatie, IT… kunnen bij het besturen van de organisatie hun vrije tijd zinvol besteden.

Opbrengsten in 2023

  €10.327 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €729 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €10 Andere bedrijfsopbrengsten
School & Ziekzijn Brussel - Vlaams-Brabant vzw

Terkamerenstraat
77
1150 Brussel
België

info@s-z.be