Federatie Abbé Froidure vzw (FAF)

Morele en materiële steun aan instellingen die zich inzetten voor kansarme kinde

Kansarme kinderen en hun familie ondersteunen en ervan overtuigen zich niet neer te leggen bij sociale onrechtvaardigheden waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Door het principe van gelijkheid in kansen en de strijd tegen onverschilligheid, willen we hen weer geloof in de toekomst bieden.
 

  0.80 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  1 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Luik
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Froidure

Wat doet Federatie Abbé Froidure vzw (FAF)?

De Federatie Abbé Froidure ondersteunt de aangesloten voorzieningen zowel op moreel als op materieel vlak in de uitvoering van hun opdrachten, en dit onder verschillende vormen die aangepast zijn aan de specifieke noden van deze voorzieningen, van hun personeel en van de kinderen of volwassenen die ze bijstaan.

De morele ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. De Federatie kan bijvoorbeeld
– de uitwisseling van ervaringen tussen de verantwoordelijken of bepaalde gespecialiseerde
personeelsleden van de aangesloten instellingen stimuleren.
– seminaries organiseren over thema’s van algemeen belang.
– eindwerken en thesissen aanmoedigen die problemen behandelen waarmee de aangesloten
instellingen geconfronteerd worden.
– enz.

De Federatie biedt materiële hulp aan de aangesloten voorzieningen :
– door hun investeringssubsidies toe te kennen voor aankoop van materiaal ten gunste van de kansarme jongere
of voor investeringen in zijn veiligheid of huisvesting.
- werkingstoelagen worden alleen tijdelijk of ten uitzonderlijk titel toegekend, behalve in specifieke gevallen.
– door hun leningen aan een verlaagde rentevoet toe te staan.
Daarbij houdt zij rekening met de middelen waarover ze beschikt, met de noden van de aangesloten voorzieningen, met de bijdrage van de voorzieningen door hun eigen initiatieven, met de
giften ten voordele van de Federatie en met de noodzaak haar eigen voortbestaan te vrijwaren.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 23/01/2024

Afbeelding
Een plek voor ieder kind

Een plek voor ieder kind!

Hoe kan je Federatie Abbé Froidure vzw (FAF) helpen?

 

De Federatie Froidure ontvangt geen enkele subsidie van overheden of instanties. Om haar taak te kunnen uitoefenen is de Federatie volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van haar donateurs via giften, schenkingen of legaten. De Federatie ondersteunt haar aangesloten voorzieningen en diensten a rato van ongeveer 400.000€ per jaar.

 

Je bent van harte welkom om te helpen bij spelanimatie, knutselateliers, muzikale vorming en je kan zelfs mee op kamp! Of help je liever bij schooltaken? Ben je eerder klusjesgericht? Alles kan! Je hebt misschien een geniaal idee waar wij nog niet aan gedacht hebben? Laat het ons weten!

Opbrengsten in 2022

  €137.710 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €30.555 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €46.697 Andere bedrijfsopbrengsten
Federatie Abbé Froidure vzw (FAF)

E. Parmentierlaan, 19 b4
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België

infodesk@froidure.be