Zo analyseert Donorinfo je rekeningen

Afbeelding
Light for the World op donorinfo.be
© Light for the World

Op basis van bestaande documenten

De basis voor de analyse van Donorinfo is het detail van je jaarrekeningen, zoals je ze voorlegt aan je algemene vergadering. Je hoeft dus geen apart overzicht van je financiën op te stellen voor Donorinfo.

Donorinfo vraagt wel een bijkomend controlerapport van een erkende onafhankelijke expert. Voor grote organisaties is dat ook een standaard document dat ze ons gewoon kunnen bezorgen. Voor kleinere organisaties is dit mogelijk een nieuw document. Donorinfo helpt jou echter om dit op te stellen en te bezorgen.

Welke informatie en rapporten hebben we nodig?

In België zijn enkel grote organisaties verplicht om hun rekeningen te laten controleren. Sinds haar oprichting gaat Donorinfo verder dan de wet voorschrijft. Voor kleinere organisaties zorgen we wel nog steeds voor een haalbare procedure.

We vragen alle organisaties op donorinfo.be met totale opbrengsten hoger dan 100 000 euro om hun rekeningen te laten controleren door een externe, onafhankelijke erkende expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA ). Dat garandeert de externe en objectieve controle van de rekeningen. 

 

  • Organisaties met een totaal aan opbrengsten lager dan 100.000 euro moeten Donorinfo geen controlerapport bezorgen, enkel een verklaring op eer dat de doorgestuurde informatie correct is. 
  • Van organisaties met een totaal aan opbrengsten groter dan 100.000 euro vraagt Donorinfo een standaard controlerapport opgemaakt door een onafhankelijke erkende expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA). 
  • De controle van de rekeningen die Donorinfo zelf bekostigt, wordt toevertrouwd aan een gecertificeerd accountant ITAA. 
Heb je geen extern controlerapport?
En is de totale opbrengst van je organisatie lager dan 400.000 euro?

Wat doen we met je rekeningen en controlerapport?

  • De experts van Donorinfo analyseren je info en stellen je bijkomende vragen. Zo verzekeren we dat alles correct gepubliceerd wordt in je fiche op de website.
  • We publiceren je cijfers in een leesbaar, gestandaardiseerd model. Dit model is ook erg geschikt om te gebruiken in je jaarverslagen, in je communicatie naar financiers en op je website.