Wat als mijn organisatie geen controlerapport heeft van een extern erkend controleorgaan?

De stichting Donorinfo aan elke organisatie een kopie van het controlerapport over haar jaarrekening. Dat controlerapport moet opgesteld worden door een extern erkende expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA ). Zo garandeert Donorinfo haar schenkers absolute transparantie.

Als jouw organisatie nog geen extern erkend controleorgaan heeft aangesteld, en een aanvraag tot publicatie op donorinfo.be wil indienen, kan je: 

 

  • Beroep doen op een extern, erkend en onafhankelijk expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA ):

  • Vraag om een standaardcontrole over de jaarrekening van je organisatie
  • Bezorg ons het attest van de controle, samen met de jaarrekening in detail (interne balans)
  • De expert die het attest aflevert mag niet tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor het opstellen van jouw jaarrekening of lid zijn van de raad van bestuur van de organisatie.

 

  • Een aanvraag indienen bij Donorinfo om de kosten van de controle te dragen:

  • Als je organisatie aan de toelatingsvoorwaarden tot publicatie voldoet en je ons een volledig dossier bezorgt (jaarrekening in detail per 31/12 van het meest recente boekjaar en ingevuld formulier aanvraag tot publicatie)

  • Als je totaalopbrengst op 31/12 van het meest recente boekjaar het bedrag niet meer dan 400.000 € bedraagt en het percentage publieke subsidies niet hoger is dan 70%.
     

We kunnen dossiers behandelen voor zover de beschikbare middelen strekken. Het rapport dat in opdracht en op kosten van Donorinfo wordt opgesteld, blijft het exclusieve bezit van Donorinfo en wordt in geen enkel geval overhandigd aan de betrokken organisatie of aan derden. Donorinfo kan maximum 3 jaar lang de analyse van je rekeningen financieren en zal die financiering bovendien jaarlijks evalueren.