Van Vredeseilanden naar Rikolto: Een naam met een wereldwijde oogst

In een interview met Jelle Goosens, communicatiemedewerker bij Rikolto, voorheen bekend als Vredeseilanden, onthult hij de intrigerende reis achter hun naamswijziging, die officieel werd geïmplementeerd op 1 januari 2018, en herpositionering als een wereldwijde speler in internationale samenwerking voor duurzame voedselsystemen.

De redenen achter de naamsverandering

De beslissing was niet alleen praktisch maar ook inhoudelijk. Hoewel de naam “Vredeseilanden” in België bekend was, vormde deze naambarrière een uitdaging in internationale context. In het buitenland was de organisatie bekend als VECO, een afkorting van Vredeseiland en Coopibo, een voormalige fusie van twee organisaties. Met de wens om te decentraliseren, de beslissingsbevoegdheden dichter bij de lokale teams te brengen en internationaal te groeien, begon de organisatie een proces om de naam en structuur te herzien.

Het team zocht naar een naam die nog niet in gebruik was, positieve connotaties had in alle talen van de actieve landen en culturen en gemakkelijk uitgesproken kon worden. Uiteindelijk viel hun keuze op “Rikolto”, wat “oogst” betekent in het Esperanto, een taal ontworpen voor universele verstaanbaarheid. De naam weerspiegelt hun missie om nieuwe manieren te oogsten voor het produceren, verhandelen en toegankelijk maken van kwaliteitsvolle voeding. 

Ten opzichte van het logo bleef het iconische mannetje, een kenmerkend symbool van Vredeseilanden, behouden. Het leunt zelf duidelijker bij waar het vandaan komt namelijk de Mens van Vitruvius van Michelangelo.

Meetbare Impact

Rikolto heeft de impact van de naamswijziging een eerste keer kunnen meten via een onderzoek van UCLL in 2020. Hoewel de directe herkenning van het nieuwe logo daalde, bleef de steun van donateurs stabiel, wat cruciaal is voor de financiële zekerheid van de organisatie. Wereldwijd groeide de omzet inmiddels van 10-11 miljoen euro naar 16 miljoen euro, met verdere groei in het vooruitzicht. Dit dankzij de toegenomen vrijheid en stimulans die de regioteams krijgen om zelf actief aan (institutionele) fondsenwerving te doen.

Als afsluiting biedt Jelle Goossens advies aan organisaties die een naamswijziging overwegen. Hij benadrukt dat een naamsverandering alleen moet worden doorgevoerd als er een sterke reden voor is. Voorbereiding is essentieel, want de transitie kan een uitdagende periode zijn waarin verlies en wederopbouw hand in hand gaan.

 

Ga voor meer informatie naar hun Donorinfo-pagina of hun website.