Terugblik op het legaten evenement

Met meer dan 100 geregistreerde personen was de vijfde conferentie over legaten op 25 april een groot succes. Op basis van de bijdragen van Lena Vizy, Corinne Josephides, Alexandra Jans en Markus Neumann hier enkele kerncijfers en takeaways van wat ze hebben gedeeld.

Waarom een legatenstrategie?

Steeds meer senioren

Volgens gegevens van het Federaal Planbureau zal België begin 2023 ongeveer 2,3 miljoen mensen tellen die 65 jaar of ouder zijn, wat neerkomt op bijna 20% van de bevolking en een percentage dat tegen 2050 naar verwachting zal stijgen tot meer dan 25%.

In België zijn er de laatste jaren gemiddeld ongeveer 110.000 sterfgevallen per jaar, waarvan 64.000 in Vlaanderen, 38.000 in Wallonië en 8.000 in Brussel.

Deze demografische groep is zich steeds meer bewust van het belang van successieplanning: 13% van de Belgen verklaart al een testament of een laatste wilsbeschikking te hebben opgesteld. Bijna één op vier heeft een organisatie opgenomen in zijn testament. (Bron: KBS)

In België volgens de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen werden in 2023 75.342 testamenten geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (waarvan 51.924 in Vlaanderen), wat een gestage stijging betekent in de afgelopen jaren: +8,4% ten opzichte van 2022 en +23,3% ten opzichte van vijf jaar geleden. Fiscale gegevens tonen ook een toename van legaten aan liefdadigheidsorganisaties.

De cijfers laten een vergelijkbare trend zien in Frankrijk, met een aanzienlijke toename van het aantal senioren en het bedrag aan legaten. In feite heeft het totale legatenpotentieel in Frankrijk €10 miljard bereikt, met €1.353 miljard aan legaten aan non-profitorganisaties - het dubbele van de groei van directe donaties.

Waar kan ik de legatarissen vinden?

De eerste potentiële bron van legatarissen zijn de huidige donoren. Een grondige analyse van de database kan een aantal interessante profielen onthullen. 
Notarissen, advocaten en vermogensbeheerders spelen een belangrijke rol bij het opstellen van testamenten. Samenwerkingsverbanden met deze professionals en communicatie via verschillende mediakanalen zijn essentieel om het bewustzijn onder een breder publiek te vergroten.

De motivaties van de legatarissen

Het begrijpen van de motivaties van legatarissen is essentieel voor het ontwikkelen van een effectieve legaatstrategie. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste redenen waarom donateurs een organisatie opnemen in hun testament:

 1. Een blijvende nalatenschap achterlaten: veel legatarissen willen een blijvende impact achterlaten na hun dood. Ze zien een nalatenschap als een manier om een doel dat hen na aan het hart ligt te blijven steunen, zelfs als ze er niet meer zijn. Dit verlangen naar onsterfelijkheid is vaak gekoppeld aan diepe persoonlijke ervaringen en diepgewortelde waarden.
 2. Dankbaarheid en erkenning: Nabestaanden worden vaak gemotiveerd door een gevoel van dankbaarheid tegenover een organisatie die hen of hun dierbaren heeft geholpen.
 3. Nostalgie: stimuleert sociale actie en kan leiden tot belangrijke legaten. Het kan mensen de kans geven om terug te kijken op hun leven, om na te denken over het verleden en de organisaties die waardevol waren in hun leven en die ze zouden willen steunen.
 4. Geen erfgenamen hebben. Over dit onderwerp werd een vraag gesteld over de gevolgen van het afschaffen van duo-legaten in Vlaanderen. Het is nog te vroeg om de impact te meten, zoals Sanne Holvoet van Hogent  hier uitlegt "Uit deze cijfers van de Vlaamse gemeenschap kunnen we opmaken dat de impact van de afschaffing minimaal is; van 2018 tot 2021 varieert het aantal legaten tussen 1327 en 1205 met een piek (corona) van 1588 in 2020. Het meest recente cijfer voor 2022 is 1147, een kleine daling maar soms zijn deze cijfers nog niet compleet."

Drie momenten om aan een nalatenschap te denken:

 • Een verandering in je leven: bijvoorbeeld trouwen, een huis kopen.
 • Een besef dat je ouder wordt: wanneer een familielid overlijdt of wanneer je je opgebouwde vermogen evalueert.
 • Een plotselinge verandering in vermogen of gezondheid: bijvoorbeeld na een erfenis of een gezondheidsprobleem.

Door de beweegredenen van legatarissen te begrijpen en erop in te spelen, kan een organisatie duurzame en betekenisvolle relaties creëren en financiële steun voor haar missies op lange termijn garanderen.

Het laten weten?

Praat zo snel mogelijk over legaten. Vermeld in zoveel mogelijk communicatie dat de organisatie in aanmerking komt voor legaten. Diversifieer je communicatiekanalen om verschillende segmenten van je publiek te bereiken.

 • Website: Een ruimte gewijd aan legaten op de website met duidelijke en eenvoudige informatie.
 • Nieuwsbrieven: Neem artikelen of getuigenissen over legaten op.
 • Sociale netwerken: Gebruik gelegenheden zoals World Legacies Day om het bewustzijn te vergroten.
 • Evenementen: Organiseer evenementen om donateurs te informeren over de mogelijkheid van legaten en niet-donateurs over je organisatie.
 • Brochure: Bied een brochure of boekje aan dat kan worden gedownload of besteld via de website, waarin de stappen worden uitgelegd die nodig zijn om een organisatie op te nemen in een testament.
 • Interne workshops voor collega's: Interne communicatie over legaten is essentieel om ervoor te zorgen dat het hele team op één lijn zit om te informeren en betrokken te zijn bij het promoten van deze belangrijke vorm van steun.

De impact van legaten tonen

Evenementen organiseren om dankbaarheid te tonen aan donateurs. Activiteiten en prestaties laten zien die mogelijk zijn gemaakt door legaten.