Viva Salud

Samen strijden voor het recht op gezondheid.

Gezondheid is een basisrecht. Helaas bedreigen armoede, ongelijkheid, uitbuiting en oorlog dit recht voor de meeste mensen. Viva Salud steunt sociale bewegingen in de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en elders in hun strijd voor het recht op gezondheid. 

  12.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  126 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
België
Palestijns Gebied
DR Congo
Filipijnen
Cuba

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Viva Salud?


Viva Salud steunt partners in de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo en Cuba in hun strijd voor het recht op gezondheid. Deze partners zijn actief in de bredere sociale beweging in hun land. Viva Salud staat hen bij met: 

 

 • Internationaal
  • advies en ondersteuning
  • financiële steun via subsidies en giften die ze in België ontvangen
  • morele steun en solidariteit via activiteiten in België en hun internationaal netwerk zoals de wereldwijde People’s Health Movement.
 • In België
  • Viva Salud steunt de strijd van sociale bewegingen in de partnerlanden en elders door campagnes en andere activiteiten in België:
   • Jaarlijkse campagne voor een sterke publieke gezondheidszorg
   • Jaarlijkse campagne ‘Only Fighters Win’ waarin het belang van sociale bewegingen en mensenrechtenverdedigers in de strijd voor het recht op gezondheid in de kijker staat
   • Jaarlijkse Paascampagne voor Cuba ten voordele van sociale en milieugerichte projecten 
   • Steun aan vrijwilligers en lokale initiatieven voor internationale solidariteit en het recht op gezondheid
   • Samenwerking met andere organisaties in netwerken.

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 04/06/2023

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid wereldwijd. Daarbij laten we ons leiden door onze basiswaarden: sociale rechtvaardigheid, solidariteit, strijdbaarheid en soevereiniteit.

Hoe kan je Viva Salud helpen?

 

Financiële steun

Viva Salud heeft middelen nodig voor:

 • Steun aan organisaties in partnerlanden voor campagnes voor een sterke publieke gezondheidszorg en vorming van gezondheidswerkers en andere vrijwilligers
 • Campagnes voor het recht op gezondheidszorg in België en internationaal
 

Vrijwilligers in België

 • Administratie/secretariaat/fondsenwerving: voorbereiden van mailings, hulp bij kleine administratieve taken
 • Hulp bij evenementen en campagnes
 • Vertalingen: voor teksten van het Nederlands naar het Frans
 • Karweitjes en onderhoud
 • Vervoer

Opbrengsten in 2022

  €702.517 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.103.481 Overheidssubsidies
  €1.683 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €35.948 Andere bedrijfsopbrengsten