Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw

Preventie van zelfdoding door Zelfmoordlijn, vorming en studiewerk

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding wil zelfmoord voorkomen. Dit doen we via de Zelfmoordlijn, waar vrijwilligers 24/24 in gesprek gaan met mensen die aan zelfmoord denken en hun omgeving. Daarnaast zetten we in op brede sensibilisering en vorming: iedereen kan mee helpen zelfdoding voorkomen!

  18.20 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  302 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
aantal oproepen 2021

Wat doet Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw?

Wat doet het CPZ?

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. Het CPZ wil zelfdoding bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van zelfmoordgedachten en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod. 

Concreet wil het CPZ: 

Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg (Zelfmoordlijn) 

  • Het CPZ is de organisatie achter de Zelfmoordlijn. Deze hulplijn biedt laagdrempelige hulp via telefoon, chat, mail en een forum. Onze vrijwilligers staan 24/24 klaar voor mensen met zelfmoordgedachten en hun omgeving. 

Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren 

  • Het CPZ zet in op het opleiden, informeren en ondersteunen van bedrijven, scholen, verenigingen en particulieren die een rol willen spelen in de preventie van zelfdoding 

Expertise verzamelen en delen met de samenleving 

  • Het CPZ verricht onderzoek om haar methodieken te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Daarnaast brengt het CPZ jaarlijks een jaarverslag uit met de belangrijkste trends en evoluties aan de Zelfmoordlijn en mbt al haar activiteiten.  

Laatste wijziging: 02/12/2022

Hoe kan je Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw helpen?

 

Doe een gift, want elk gesprek telt 

Vrijwilligers en studenten beantwoordden meer dan 22.000 oproepen per jaar. We weten dat we oproepen missen, doordat er niet altijd onmiddellijk een beantwoorder beschikbaar is.  

Om evenveel en liefst meer oproepen te kunnen beantwoorden hebben wij steun nodig. Elk gesprek telt, en elke gift ook.  

Doe vandaag nog een gift, en help de Zelfmoordlijn haar missie verder te zetten. 

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €188.040 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.182.207 Overheidssubsidies
  €52.003 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €4.595 Andere bedrijfsopbrengsten
Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw

Paviljoenstraat 3
1030 Schaarbeek
België

cpz@preventiezelfdoding.be