United Fund for Belgium vzw

Mensen uit de bedrijfswereld en minderbedeelden in België dichter bij elkaar bre

  2.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  20 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet United Fund for Belgium vzw?

De missie van United Fund for Belgium

United Fund for Belgium (UFB) werd opgericht op initiatief van Belgische en internationale zakenlui.  De organisatie wil de in België gevestigde internationale bedrijven helpen bij het uitwerken van hun sociaal mecenaat en op een eerlijke en efficiënte manier de giften en fondsen toekennen aan non-profit organisaties.
United Fund for Belgium verzamelt de giften en voert een strenge selectie door van de projecten die steun krijgen. Op deze manier hebben de schenkers de zekerheid dat de fondsen een goede bestemming krijgen.

Wat doet United Fund for Belgium?

  • Jaarlijks steunt de vzw een tachtigtal projecten over heel België. De selectie gebeurt door een Toewijzingscomité van vrijwilligers (per provincie georganiseerd), dat ook ter plaatse bezoeken aan de projecten brengt. De nadruk ligt vooral op kleine tot middelgrote projecten  die voor de gesteunde vzw een verschil betekenen en rechtstreeks de begunstigden ten goede komen.
  • UFB ondersteunt organisaties die zich inzetten voor een humanitair of sociaal doel, rond deze vier pijlers:
    • verbeteren van rond de levenskwaliteit van mensen met een handicap
    • strijd tegen de armoede
    • maatschappelijke integratie en...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Opbrengsten in 2022

  €842.046 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €209.676 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €3.468 Andere bedrijfsopbrengsten
United Fund for Belgium vzw

Adèlelaan 1
1310 La Hulpe
België