Amnesty International Vlaanderen

Mensenrechten voor iedereen

Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige organisatie van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

  36.28 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  15 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Noord-Amerika
Azië
Europa
Zuid-Amerika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Amnesty International Vlaanderen?

Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, ras, religie, taal of andere status. Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zijn er ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op deelname in de cultuur, het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs.

Amnesty doet onderzoek, spreekt autoriteiten aan op mensenrechtenschendingen en roept hen publiekelijk ter verantwoording. Dat doen we namens al onze leden en schenkers. Hun betrokkenheid en verontwaardiging zet Amnesty om in daden. 

Als beweging willen we altijd en overal kunnen zeggen wat we willen, tegen welke machthebbers dan ook. We doen gedegen onderzoek, hebben een wereldwijd actienetwerk en lobbyen bij regeringen en bedrijven. Samen krijgen we mensen vrij die onterecht opgesloten zitten. We veranderen het beleid om de rechten van miljoenen mensen te beschermen en zorgen voor een samenleving die eerlijker, vrijer en rechtvaardiger is. 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 16/05/2024

Afbeelding rechtsboven: Jasmine Baert / Amnesty International

Net zoals Amnesty International heb ik gestreden voor gerechtigheid en mensenrechten, gedurende vele jaren. Zolang er onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de wereld blijven bestaan, kan niemand van ons ware rust kennen. We moeten steeds sterker worden.

Nelson Mandela, Amnesty's ambassador of conscience in 2008

Hoe kan je Amnesty International Vlaanderen helpen?

 

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Amnesty onderneemt pas actie na grondig en gedegen onderzoek. Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk. We zijn niet gebonden aan enige regering, politieke partij, ideologie, economisch belang of religie. We worden gefinancierd door leden en mensen zoals u. Daardoor kunnen we onpartijdig te werk gaan.

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €4.254.025 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €681.355 Overheidssubsidies
  €37.220 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €11.869 Andere bedrijfsopbrengsten