Foyer vzw

Improving intercultural society

Foyer werkt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen op volwaardige wijze kan deelnemen en waarin ieders stem wordt gehoord. Daartoe engageert Foyer zich voor de groei naar veerkracht en de ontplooiing van Brusselaars met migratieachtergond. 

 

  31.40 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  20 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Schoolbemiddeling Dienst Roma
Foyer vzw

Wat doet Foyer vzw?

Foyer heeft verschillende werkingen. Een greep uit het aanbod:

  • Jongeren- en sportwerking Foyer: deze werking is gelegen in de Kanaalzone van Molenbeek en biedt activiteiten en projecten aan, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de competenties van jongeren;
  • Dienst Roma en Woonwagenbewoners: eerste- en tweedelijns steunpunt voor deze doelgroep, met bemiddelaars uit de gemeenschappen;
  • Dienst interculturele bemiddeling: taalbijstand voor anderstalige patiënten en cliënten binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen;
  • Partners in Meertaligheid: expertisecentrum logopedie en taaladvies voor meertalige gezinnen;
  • Consultatiebureau voor het jonge kind, erkend door Kind & Gezin;
  • Wijkatelier: een creatief houtatelier annex ontmoetingsplek.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding rechtsboven: Foyer vzw

Hoe kan je Foyer vzw helpen?

 

Foyer houdt doorlopend de vinger aan de pols bij zijn doelgroep en speelt zo snel mogelijk op nieuwe noden in. De innovatieve initiatieven waarvoor we bekend staan, zouden we graag blijven ontwikkelen. Een aantal werkingen van Foyer wordt gedeeltelijk gefinancierd door de overheid, maar dit volstaat niet om alles draaiende te houden.

Opbrengsten in 2023

  €37.379 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.682.623 Overheidssubsidies
  €1.385 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €64.232 Andere bedrijfsopbrengsten