Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

Mensen voorop

Vluchtelingenwerk zet zich sinds ‘87 in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Vandaag zetten we druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. Samen met meer dan 30 lidorganisaties en talloze, gemotiveerde vrijwilligers werken we aan een goede opvang en integratie.

  27.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  210 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Header

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw?

De missie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Vluchtelingenwerk doet dit niet alleen, maar samen met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen ze de druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime publiek. Ze werken mee aan kwalitatieve opvang en zijn actief rond integratie. Vluchtelingenwerk ondersteunt iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

  • Vluchtelingenwerk komt op voor het recht om te vluchten
    Iedereen die leeft in angst voor geweld, vervolging of oorlog heeft het recht te vluchten. Vluchtelingenwerk brengt de wereldwijde vluchtelingenthematiek onder de aandacht en legt uit waarom mensen op de vlucht slaan met krachtige verhalen en correcte informatie. Ze verduidelijkt hoe Europa en België vluchtelingen optimaal kunnen beschermen.
  • Vluchtelingenwerk waakt over de rechten van iedereen die asiel aanvraagt in ons land
    Vluchtelingenwerk waakt actief over de kwaliteitsvolle behan­deling van asielzoekers en vluchtelingen in ons land. Daarbij staan de universele mensenrechten centraal. Vluchtelingenwerk evalueert het asielbeleid, formuleert voorstellen voor verbetering en zet zo nodig juridische stappen om de rechten van deze mensen te be­schermen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw helpen?

 

Je steun is cruciaal want het financiële plaatje van Vluchtelingenwerk is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Zo kregen we in 2016 nog bijna 2 miljoen euro subsidies, vooral van de federale en Vlaamse overheid. Sinds 2017 werden deze subsidies ingrijpend teruggeschroefd. Dit heeft een dramatische impact gehad op onze organisatie. Met spijt in het hart hebben we verschillende projecten moeten stopzetten. Gelukkig krijgen we alsmaar meer giften en kunnen we nog steeds initiatieven opzetten.

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2023

  €1.617.259 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.434.233 Overheidssubsidies
  €53.000 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €86.319 Andere bedrijfsopbrengsten