Solentra vzw

It takes a society to heal war trauma.

Solentra streeft naar een kwaliteitsvoller en efficiënter psychologisch zorgaanbod voor personen met een vluchtverleden. Dat doet Solentra door gespecialiseerde, transculturele psychiatrische zorg, onderzoek en praktijkgerichte deskundigheidsbevordering bij de professionals rond de vluchteling.

  22.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  8 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Solentra vzw?

Solentra biedt transculturele psychiatrische zorg aan personen met een vluchtverleden. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen kunnen bij ons terecht.

We richten ons in de eerste plaats tot die personen die niet of onvoldoende bereikt worden door de reguliere zorgverlening. Om onze gespecialiseerde hulpverlening en kennis naar de eerste lijn te brengen hebben we de PACCT-methodologie ontworpen. PACCT staat voor ‘Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in Creating healing Ties’ en het is een outreachende, aanklampende, empowerende methodiek met respect voor cultuurverschillen.

We ondersteunen professionals ook door onze expertise en ons onderzoek uit de kliniek te vertalen naar praktijkgerichte opleidingen, tools en innovatie die hen handvaten en nieuwe inzichten aanreiken voor een kwaliteitsvolle en efficiënte begeleiding van personen met een vlucht- of migratie-achtergrond.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 16/05/2024

Hoe kan je Solentra vzw helpen?

 

Solentra is in grote mate afhankelijk van subsidies. Zo kunnen we sommige personen helpen maar lang niet iedereen. Daarom blijven we extra middelen zoeken. Want iedereen heeft recht op een goede (mentale) gezondheid. De financiële steun is nodig voor:

 • Traumatherapie voor personen met een vluchtverleden (kosten voor tolken, verplaatsing, consultaties).
 • Onderzoek en ontwikkeling van opleidingen.
 • Helpdesk voor professionals die personen met een vluchtverleden begeleiden of zorg verlenen.
 

Wil je je bij Solentra inzetten als vrijwilliger voor een betere psychische zorg voor personen met een vluchtverleden? Dat kan je op verschillende manieren:

 •  
  • Secretariaat: administratieve taken
  • Communicatie & marketing
  • Vertalingen (van Nederlands naar Frans & Engels)
  • Lay-out (van visuals, flyers, brochures…)

Opbrengsten in 2023

  €84.278 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.934.965 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten