Dokters van de Wereld

Geneest ook sociaal onrecht

Dokters van de Wereld gelooft in een wereld waarin het recht op gezondheid overal wordt nageleefd, een wereld waarin elke persoon aan zorg raakt zonder te botsen op obstakels of uitsluiting.

  123.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  450 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Henegouwen
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Europa
Marokko
DR Congo
België
Tunesië
Niger
Mali
Burkina Faso
Benin

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Medibus Brussel
Olivier Papegnies

Wat doet Dokters van de Wereld?

Gezondheidszorg is geen voorrecht, maar een mensenrecht. 
Als internationale, humanitaire en medische ngo is het de missie van Dokters van de Wereld ervoor te zorgen dat dit recht wordt nageleefd voor mensen die uit de reguliere zorgboot vallen. 

Dat doen we door medische, sociale en psychische hulp aan te bieden, maar ook door wantoestanden en mensenrechtenschendingen aan het licht te brengen. Zo willen we mee timmeren aan duurzame sociale verandering. Het hart van onze organisatie bestaat uit leden, vrijwilligers, medewerkers, stagiaires en onze rechthebbenden zelf. Daarnaast worden we gesteund door een grote groep sympathisanten, donors, nationale en internationale instellingen en partnerorganisaties die mee hun schouders onder onze projecten zetten.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding rechtsboven: Olivier Papegnies

Gezondheidszorg is geen voorrecht, maar een mensenrecht. 

Hoe kan je Dokters van de Wereld helpen?

 

Onze inspanningen richten zich op het verbeteren van de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen, zoals daklozen, ontheemden en mensen met lage inkomens. Door effectiever fondsen te werven, streven we naar een doeltreffendere medische zorg met respect voor de rechten van elke patiënten. We willen de toegang tot zorg vergroten voor degenen die hier vaak moeite mee hebben, en streven naar het verminderen van gezondheidsongelijkheden en het bevorderen van medische inclusie voor iedereen.

 

Elk jaar zetten meer dan 450 vrijwilligers zich actief in voor Dokters van de Wereld. Ze delen hun talent, hun motivatie en hun tijd met onze organisatie. Ben je iemand met een groot hart, aan het werk of niet, met een medische achtergrond of andere talenten die ons van pas zouden kunnen komen? Wij kunnen jouw hulp altijd gebruiken.

Opbrengsten in 2022

  €7.654.416 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €26.625.085 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €128.690 Andere bedrijfsopbrengsten