Sering vzw

Een huis waar mensen de tijd krijgen om te repeteren voor de werkelijkheid

Spelend de toekomst vormgeven.

Onze waarden

Solidariteit, gelijkwaardigheid, wederzijds begrip, duurzaamheid en samenwerken in gedeelde verantwoordelijkheid.

In het Seringhuis worden verschillende expressievormen ingezet om samenwerking tussen mensen met uiteenlopende meningen en achtergronden op een positieve manier tot stand te brengen. 

  3.10 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  32 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Sering vzw?

De missie van Sering vzw

Een werkplaats creëren voor participatieve kunst waar kansengroepen via verschillende artistieke methodieken leren om persoonlijke en maatschappelijke barrières te overwinnen die het hen moeilijk maken om een volwaardig te functioneren in de samenleving.


Wat doet Sering vzw?

Sering vzw werkt aan inclusie van niet-bevoorrechte, kwetsbare en soms beschadigde mensen die een traject hebben afgelegd binnen de sociale of medische zorg en die nu (opnieuw) hun plaats moeten vinden in de samenleving. De focus ligt op intergenerationele en interculturele diversiteit. De organisatie is laagdrempelig, open voor diversiteit en heeft een uitgebreid netwerk. Zo bereikt Sering vzw een divers publiek dat met elkaar in contact wordt gebracht: jongeren en ouderen, studerend, werkend of gepensioneerd, autochtoon en allochtoon, ongeschoolde of universitair, 'normale' mensen en mensen met een beperking, ...
Sering werkt samen met instanties uit de welzijns- en zorgsector en uit onderwijs. 

 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 21/03/2022

Opbrengsten in 2022

  €6.963 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €181.209 Overheidssubsidies
  €65.069 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €204 Andere bedrijfsopbrengsten
Sering vzw

Groeningerplein 2
2140 Borgerhout
België

info@sering.be