DUO for a JOB

Intergenerationeel en intercultureel mentoring programma

DUO for a JOB is een intergenerationeel mentorprogramma waarbij vijftigplussers (de mentoren) jongeren die op zoek zijn naar werk (de mentees) ondersteunen en hun kansen op een job vergroten.

  50.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  1800 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Photo

Wat doet DUO for a JOB?

 

De missie van DUO for a JOB

DUO for a JOB vergemakkelijkt, via een mentoring programma, de ervaringsuitwisseling tussen generaties en tussen culturen. Door de expertise van 50-plussers in te zetten, kunnen we jongeren helpen in hun zoektocht naar werk. Via deze intergenerationele en interculturele uitwisseling, wil DUO for a JOB de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor jongeren met een migratieachtergrond, wenst actieve vergrijzing te promoten, culturele uitwisselingen en intergenerationele acties aan te moedigen, om op die manier uiteindelijk stereotypen omtrent leeftijd, en xenofobie te bestrijden. Creëren van sociale cohesie, wederzijds begrip en solidariteit staan daarbij voorop. 

 

 

Wat doet DUO for a JOB?

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt een gratis, professioneel en gepersonaliseerd programma aan in verschillende steden in België.

 

 


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 17/07/2023

Hoe kan je DUO for a JOB helpen?

Opbrengsten in 2022

  €2.173.211 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.108.718 Overheidssubsidies
  €173.500 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €40.785 Andere bedrijfsopbrengsten