DUO for a JOB

Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde j

  35.40 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2020
  800 Vrijwilligers in 2020
Werkt rond
in

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet DUO for a JOB?

De missie van DUO for a JOB

DUO for a JOB vergemakkelijkt, via een mentoring programma, de ervaringsuitwisseling tussen generaties en tussen culturen. Door de expertise van 50-plussers in te zetten, kunnen we jongeren helpen in hun zoektocht naar werk. Via deze intergenerationele en interculturele uitwisseling, wil DUO for a JOB de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor jongeren met een migratieachtergrond, wenst actieve vergrijzing te promoten, culturele uitwisselingen en intergenerationele acties aan te moedigen, om op die manier uiteindelijk stereotypen omtrent leeftijd, en xenofobie te bestrijden. Creëren van sociale cohesie, wederzijds begrip en solidariteit staan daarbij voorop. 

Wat doet DUO for a JOB?

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen, Gent, Aalst, Mechelen en...

Laatste wijziging: 08/10/2021

Hoe kan je DUO for a JOB helpen?

Opbrengsten in 2020

  €1.425.682 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.331.389 Overheidssubsidies
  €4.500 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €17.446 Andere bedrijfsopbrengsten
DUO for a JOB

Stassartstraat 48
1050 Brussels
België