School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw

Vrijwilligers geven gratis les aan zieke kinderen van 5 tot 18 jaar.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  128 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw?

De missie van S&Z Oost-Vlaanderen

De vzw verstrekt gratis onderwijsondersteuning aan kinderen en jongeren die wegens (chronische) ziekte, ongeval, heelkundige ingreep of revalidatie voor langere tijd onderwijs moeten missen. Het doel is leerachterstand beperken en overzitten vermijden.

 

Wat doet S&Z Oost-Vlaanderen?

 

  • S&Z Oost-Vlaanderen werkt met vrijwilligers die langdurig zieke kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar kosteloos studiebegeleiding geven aan huis.
  • In 2021 werden er in Oost-Vlaanderen 108 leerlingen geholpen: 29 van het basisonderwijs en 79 leerlingen van het secundair onderwijs. Na een terugval door corona  in 2020 zijn we in 2021 ondanks de corona terug op het peil van voor corona. De trend voor 2022 wijst in dezelfde richting. 
  • Daarvoor hebben de vrijwilligers 19707 kilometers verreden. Deze kilometers worden tegen het erkende tarief vergoed. Dit vertegenwoordigt met 7101 € ongeveer de helft van de uitgaven.
  • In 2021 presteerden de vrijwilligers 3507 uur aan lesgeven en hun verplaatsingen. Dit cijfer blijft onderschat, er wordt immers niet geregistreerd hoeveel tijd de vrijwilligers besteden aan de voorbereiding van hun lessen. En de uren van bestuur en dossier verantwoordelijken zijn evenmin geteld.
  • Het bestuur vergadert tweewekelijks tijdens het schooljaar om de lopende dossiers te bespreken. Vijf dossierverantwoordelijken volgen de vrijwilligers op en begeleiden hen bij de contacten met de school, het


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 25/06/2024

Hoe kan je School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw helpen?

 

S&Z is erkend door de Vlaamse Regering en wordt als organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk gesubsidieerd.
Sinds 2020 werd onze beperkte subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen volledig stopgezet.
S&Z krijgt een kleine subsidie van de Stad Gent voor de begeleide leerlingen die in Gent wonen..
Deze subsidies verminderen van jaar tot jaar en zijn ontoereikend de kosten te dekken.

Sinds 2021 zijn we deficitair. Daarom zoeken we sponsors om onze werking verder te kunnen garanderen

Opbrengsten in 2022

  €12.020 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €9.228 Overheidssubsidies
  €357 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen vzw

Kortrijksesteenweg 420
9000 Gent
België

oostvlaanderen@s-z.be