ToekomstATELIERdelAvenir vzw

TADA zet zich in voor minder onderwijsongelijkheid.

TADA zet zich in voor minder onderwijsongelijkheid en een meer inclusieve samenleving. Hoe? Door bewustzijn te creëren en zelf actie te ondernemen.

 

  23.20 aantal werknemers
  2000 aantal vrijwilligers
werkt rond
Mentale gezondheid
Rechten voor vrouwen en meisjes
Onderwijs voor iedereen
Gelijke kansen
Veiligheid, geborgenheid en een toekomst voor elk kind
in
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet ToekomstATELIERdelAvenir vzw?

TADA vzw is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving. TADA zet zich in voor minder onderwijsongelijkheid en een meer inclusieve samenleving. Hoe? Door bewustzijn te creëren en zelf actie te ondernemen. Dat doen we in de eerste plaats in onze weekendschool, waar kwetsbare jongeren allerlei beroepen en toekomstperspectieven ontdekken tijdens workshops van gepassioneerde professionals. Na 3 jaar weekendschool worden de tieners lid van het alumninetwerk. Via bijkomende activiteiten en coaching verzekeren we TADA’s impact op de lange termijn en zien we hoe de jongeren zich ontpoppen tot rolmodellen die zelf teruggeven aan de maatschappij. Tot slot spoort TADA alle volwassenen aan tot inclusief denken en handelen. Onder andere via workshops, online kennisdeling, contacten met pers en politici, speeches, noem maar op. En uiteraard ook via vrijwilligerswerk in de weekendschool. Doe nu meer! Make TADA grow.

 

Hoe kan je ToekomstATELIERdelAvenir vzw helpen?

 

TADA bestaat dankzij talloze mensen en privé-organisaties. Dankzij onze partners beschikken we over een uitgebreide infrastructuur. Zo kunnen we rekenen op kosteloze toegang tot schoollokalen in de vijf antennes van de weekendschool, en beschikken we over een uitgerust kantoor met kwalitatief IT materiaal. Resultaat is dat TADA enkel financiële hulp nodig heeft voor haar kerntaken, namelijk de activiteiten met de kinderen in de weekendschool en het alumni-netwerk TADA For Life.

 

TADA is een atypische school die draait dankzij gastdocenten: volwassenen die hun (professionele) dromen verwezenlijkt hebben en hun ervaring en passie willen delen met tieners die op het eerste zicht weinig kansen hebben. Ze doen dat belangeloos, uit overtuiging, om zoveel mogelijk kinderen vleugels te geven. TADA draait dankzij deze geëngageerde gastdocenten, en dat zijn er ondertussen al een paar duizend! Voor sommigen is lesgeven bij TADA een jaarlijkse traditie geworden. 

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2019

  €1.506.791 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €53.031 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten