Sahaya International.eu vzw

SAMEN voor India!

1) Hulp verlenen aan en samenwerken met organisaties in ontwikkelingslanden die kindsponsoring, onderwijs, microkredieten, landbouwprojecten, gezondheidszorg, water-en milieuprojecten uitvoeren.

2) Bewustzijn en opvoeding/onderwijs - zelfredzaamheid

3) Schakel te vormen tussen Noord-en Zuidwerking

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  11 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Sahaya International.eu vzw?

 • Door kindersponsoring kunnen zeer arme, achtergestelde weeskinderen en jeugd financieel gesteund worden om naar school te gaan. Hiertoe behoren ook veel meisjes die anders minder kansen dan jongens krijgen, en die we extra steunen om via een goede opvoeding een betere toekomst te kunnen geven.
 • Met de bouw van 2 kleuter- en lagere scholen en de opleiding van leerkrachten, kunnen we goed uitgeruste scholen aanbieden met beter opgeleide leerkrachten.
 • Oprichten van 5 scholen/internaten voor mentaal gehandicapte kinderen en jeugd, en dienstencentra voor opvang en begeleiding van mentaal gehandicapte jeugd en volwassenen
 • Beroepsopleiding (naaien, wenskaarten maken, computer, Engelse taal) voor gehandicapte en valide jeugd.
 • Ondersteunen van zeer goede studenten, waarvan de kindersponsor niet bij machte is hogere studies te sponsoren.
 • De werking van 1000 vrouwenzelfhulpgroepen te ondersteunen, leren wij vrouwen zich te organiseren en eigen bedrijfjes op te richten.
 • Wij steunen de bouw van waterputten om in de vraag van drinkbaar water te kunnen voorzien.
 • Ondersteunen van gezondheidsprojecten: HIV/AIDS-preventie en behandeling, medisch onderzoek in onze scholen.
 • Landbouwproject: aanleren van nieuwe technieken en verhuur van een tractor zodat een hogere opbrengst
 • Organisatie van activiteiten, deelname aan Wereldmarkten, gebruik van nieuwsbrieven, website, Facebook om meer mensen te bereiken en om het bewustzijn te vergroten.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding
Deze foto toont An en Raf met 2 van hun Indische sponsorkinderen

SAMEN voor India: voor elkaar zorgen, ook over de grenzen heen!

An Van Rompay, Dagelijks bestuurder en 100% vrijwilliger bij Sahaya.eu

Hoe kan je Sahaya International.eu vzw helpen?

 

We hebben jaarlijks financiële steun nodig voor:

 • het oprichten en onderhouden van 2 kleuter-en lagere scholen: 10000 EUR
 • financiële sponsoring voor weeskinderen: 26 euro/maand per kind - 95 sponsorkinderen 
 • Ondersteuning aan de 5 scholen van Buitengewoon onderwijs: 18000 EUR
 • gezondheidszorg en advies: 5000 EUR
 • waterprojecten: 2000 EUR
 • landbouwprojecten: aanleren van nieuwe landbouwtechnieken en verhuur van een tractor: 5000 EUR
 
 • In Belgie: Om te helpen bij activiteiten: wereldmarkten, kerstmarkten, verkoop van Indische handgeborduurde wenskaarten
 • In België: Schrijven van beursaanvragen om subsidies te krijgen van gemeenten, provincies, firma's
 • In België: Helpen bij maken van promotiemateriaal: flyers, stand
 • In India: onderwijs in scholen, kinesist voor scholen van buitengewoon onderwijs, ingenieurs, ...
Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €84.198 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €6.068 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Sahaya International.eu vzw

Bloemstraat 4
2470 Retie
België

an@sahaya.eu