ETM Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl

De leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren

  3.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  32 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Afrika
Azië
Zuid-Amerika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet ETM Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl?

Sociale missie

Door middel van partnerschappen met lokale organisaties, wil Kinderen Derde Wereld (KDW) de leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren verbeteren, door middel van projecten van duurzame socio-familiale et professionele integratie. De landen waar de vzw actief is, bevinden zich in de meest kansarme regio's ter wereld.

Wat doet KDW in het Zuiden?

De organisatie telt 33 leden, onder wie 32 vrijwilligers, die zich elk in functie van hun eigen expertise inzetten voor de vzw: fondsenwerving, projectsupervisie, begeleiding van jongeren, ... KDW realiseert en steunt een dertigtal projecten per jaar in een tiental partnerlanden.

Enkele voorbeelden:

  • Op de Filippijnen, met de lokale partner Virlanie Foundation, financiert KDW een integraal programma voor straatkinderen, inclusief meisjes met een geschiedenis van seksueel misbruik en kinderen en volwassenen met een handicap. Ook genieten enkele honderden opgesloten kinderen in Bacolod (SDC) van een professionele omkadering.
  • In India:de vereniging voert een aantal projecten in een viertal zuidelijke deelstaten met als doel het onderwijs en de beroepsopleiding voor jonge mensen van verschillende leeftijden te ondersteunen. Het richt zich op gender, als transversaal thema, teneinde de bescherming van de meisjes en het bewustzijn van vrouwen te...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je ETM Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl helpen?

 
Sportartikelen
Schoolmateriaal

Opbrengsten in 2022

  €708.779 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €339.164 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
ETM Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl

5 B11 Dinantstraat
1000 Brussel
België

etm.kdw.brussels@skynet.be