vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw

Financiële, materiële en morele steun aan Rwandese kinderen

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  31 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Afrika
Rwanda

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw?

De missie van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

Financiële, materiële en morele steun geven aan de noodlijdende Rwandese kinderen en hen zo een menswaardig bestaan en een betere kans tot ontwikkeling en toekomst geven.

 

Wat doet Vriendenkring Kinderhulp Rwanda?

 

  • Hulp bieden aan 31 kinderen en jongeren uit het voormalige weeshuis Centre Mémoriaal Gisimba. Deze kinderen werden inmiddels in gezinnen geplaatst.
  • Hulp bieden aan verstoten kinderen en kinderen uit structureel  arme gezinnen. Momenteel gaat het om 117 kinderen.
  • Financiële en organisatorische ondersteuning bij de werking en uitbouw van de infrastructuur van het ‘Centre de révalidation pour enfants avec un handicap’ in Kamonyi met zijn 45 vaste bewoners en 611 kinderen die ambulant verzorgd worden.
  • Hulp bieden aan 44 gehandicapte en zwaar zieke kinderen.

 

Ons hoofddoel is al deze kinderen te laten studeren tot einde middelbaar, we betalen hiervoor schoolgelden, internaten en materiaal.
Tevens voorkomen we ondervoeding, zorgen we voor medische verzorging,  zorgen we voor een betere hygiëne door het plaatsen van toiletten en waterreservoirs.
Ook stimuleren we de zelfredzaamheid van de gezinnen en bouwen en herstellen we kleine huisjes.

NB: we zamelen geen goederen meer in.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/07/2022

Hoe kan je vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw helpen?

Opbrengsten in 2022

  €41.389 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €17.135 Overheidssubsidies
  €8.005 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €100 Andere bedrijfsopbrengsten
vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw

Pastoor Senesalstraat 74
9770 Kruisem
België