Afractie vzw

Help straatkinderen in Senegal.

Onze missie is werken aan de SDG’s ten voordele van jongeren in armoede in Senegal door financiële ondersteuning van verschillende projecten in Senegal, sensibiliserende acties in België en overleg met de lokale partners. Duurzaamheid, eerlijkheid, transparantie en engagement staan hierbij centraal.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  34 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Keita met de kinderen op het strand
Afractie vzw

Wat doet Afractie vzw?

De missie van Afractie

Onze missie is het werken aan de SDG’s ten voordele van jongeren in armoede in Senegal. Dit doen we door financiële ondersteuning van verschillende projecten in Senegal, sensibiliserende acties in België en overleg met de lokale partners. Duurzaamheid, eerlijkheid, transparantie en engagement staan daarbij centraal.

Afractie ondersteunt:

  • ATAX: Dagopvang voor talibés (kinderen uit het binnenland, die rondzwerven in de grotere steden en afhankelijk zijn van hun '‘marabout', die de kinderen moet inwijden in de Koran en in ruil verwacht dat zij hun lesgeld bij elkaar bedelen) in Yoff/Dakar. Door die bedelverplichting is er geen tijd voor verzorging en zelfontplooiing.… Bovendien leven ze vaak in erbarmelijke omstandigheden. Ze kunnen in het opvanghuis terecht voor (wond)verzorging, ontbijt, warme maaltijden, een luisterend oor, creatieve workshops en opleidingen, sport en spel,... 
  • Le Coquetier Social (LCS): Sociaal landbouwproject in Ndieguène waar (ex-)talibes leren groenten/kippen kweken op duurzame wijze.
  • Aide aux Malades Mentaux Démunis (AMMD): 2 projecten in Thiès om hulp te bieden aan vrouwen en/of kinderen met een verstandelijke beperking zonder middelen om hulp te zoeken of te krijgen.
  • Tawféex i Jigéén (TiJ): vrouwenorganisatie die staat voor het psychologisch, lichamelijk, sociaal en economisch welzijn van vrouwen.
  • DjarDjal: ondersteuning van onderwijskosten voor kansarme kinderen en wezen in Mbour en Mandera.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 28/06/2023

Afbeelding rechtsboven: Afractie vzw

Hoe kan je Afractie vzw helpen?

 

Met giften ondersteunen we in de eerste plaats de vaste kosten voor onze projecten in Senegal (huur gebouwen, nutsvoorzieningen, lonen medewerkers), maar er kunnen ook deelprojecten gesponsord worden (aanleg waterput in Le Coquetier Social, materialen voor de workshops in ATAX, ...).

Opbrengsten in 2022

  €47.961 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €9.795 Overheidssubsidies
  €9.836 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten