Platform-K vzw

Platform-K is een danswerkplek voor mensen met een beperking.

  4.30 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  9 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Platform-K vzw?

De missie van Platform-K

Platform-K is een danswerkplek in Gent voor personen met een beperking. Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal.

Wat doet Platform-K?

 

  • Danswerkplek
    In de danswerkplek van Platform-K ontdekken en ontplooien mensen met een beperking hun danstalent onder professionele begeleiding. Telkens op twee dagen in de week – woensdag en donderdag, wordt er in Gent in de Koning Boudewijnstraat gewerkt met twee groepen van 7 deelnemers. Op het programma staan: hedendaagse danstechniek, yoga, fysieke training en toonmomenten. De danswerkplek is een echte dansopleiding voor personen met een beperking.
    De deelnemers voor de danswerkplek worden geselecteerd tijdens de proeflessen die georganiseerd worden aan de start van het schooljaar. De opleiding bestaat uit drie blokken van telkens drie maanden. Op het einde van elk blok wordt een toonmoment georganiseerd.
  • Producties
    In samenwerking met reguliere kunstenaars en organisaties maakt Platform-K regelmatig producties waar dansers...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 04/06/2023

Opbrengsten in 2022

  €0 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €198.037 Overheidssubsidies
  €185.137 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €21.239 Andere bedrijfsopbrengsten
Platform-K vzw

Koning Boudewijnstraat 51
9000 Gent
België