Music Fund vzw

Give Music a Chance

De kans bieden aan jongeren in conflictgebieden en/of maatschappelijk kwetsbare regio's om muziek te beoefenen in goede omstandigheden door muziekinstrumenten ter beschikking te stellen en herstellers van instrumenten op te leiden in deze regio's. 

  2.20 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  20 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Afrika
Noord-Amerika
Europa
DR Congo
Haïti
Mozambique
Palestijns Gebied
Marokko
België

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Music Fund vzw?

Music Fund is actief in DR Congo, Haïti, Mozambique, Palestina en Marokko, alsook in België. De organisatie helpt de duurzame werking van muziekscholen en socio-artistieke projecten te verbeteren door de toegang tot degelijke muziekinstrumenten te verbeteren. Music Fund organiseert vormingen in instrumentenherstelling en in geluidstechniek. Daarnaast helpt Music Fund haar partnerprojecten om zo autonoom mogelijk te functioneren en bevordert het de uitwisseling van kennis en knowhow. Dit gebeurt onder meer op de volgende manieren:

 • via persoonlijke begeleiding en ondersteuning (via materiaal en training) van technici en instrumentenbouwers die Music Fund zelf heeft opgeleid. 
 • door de ontwikkeling van hoogwaardig online lesmateriaal dat voor iedereen toegankelijk is. Music Fund ondersteunt zo de productie en verspreiding van tutorials over het herstel van snaar -en blaasinstrumenten.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Afbeelding
Lyvi Mando

"Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we hier leven, helpt mijn liefde voor muziek me om verder te kijken en meer dingen te realiseren. Muziek-maken brengt niet veel geld op, maar het geeft andere waardevolle dingen: muziek maken is een prachtige activiteit op zichzelf. Ik doe het zo graag. Daarom wil ik er ook mee verder. Dankzij mijn muziek slaag ik er in mijn verleden achter me te laten. Muziek maakt me meer en meer wie ik ben en kan zijn."

Lyve Mando Mengi - hersteller van blaasinstrumenten in Kinshasa DR Congo

Hoe kan je Music Fund vzw helpen?

 
 • Voor € 5 per maand kunnen we een muziekinstrument verzenden naar één van onze muzikale partnerorganisatie in het Zuiden.
 • Voor €10 per maand kan een jonge leerling een basisvorming krijgen in het herstellen van muziekinstrumenten.
 • Voor € 50 per maand kunnen we een herstelatelier oprichten
 • Voor € 150 per maand kan één van onze stagiairs een voortgezette vorming krijgen in het herstellen van muziekinstrumenten
 

Music Fund zamelt muziekinstrumenten in, kijkt ze na en herstelt ze. Daarna worden de instrumenten verzonden naar muziekscholen en sociaal-artistieke projecten in DRCongo, Haïti, Mozambique, Palestina, Marokko en in België. 

Andere
 
 • communicatie en sociale media
 • vertaling naar Engels
 • fondsenwerving
 • herstellers van muziekinstrumenten
 • vrijwilligers voor het sorteren, ordenen en inventariseren van muziekinstrumenten

Opbrengsten in 2022

  €108.420 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €134.581 Overheidssubsidies
  €2.000 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €5.788 Andere bedrijfsopbrengsten
Music Fund vzw

Koninginnegalerij 28
1000 Brussel
België

alexandra.gelhay@musicfund.eu