ACTEC vzw (Association for Cultural Technical & Educational Cooperation)

Steun aan beroepsopleidingen in ontwikkelingslanden.

  8.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  15 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
Buiten België
Afrika
Zuid-Amerika
DR Congo
Kenia
Rwanda
Colombia
El Salvador
Ecuador
Guatemala
Haïti

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet ACTEC vzw (Association for Cultural Technical & Educational Cooperation)?

Sociale missie

De rol en de onafhankelijkheid van kansarmen bevorderen door het leren van een beroep. Iedereen de mogelijkheid bieden om de hoofdrolspeler van zijn eigen ontwikkeling te zijn.

 

Wat doet ACTEC?

ACTEC is aanwezig in Afrika (DR Congo, Rwanda, Kenia) en Latijns-Amerika (Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Haïti) waar het, in samenwerking met zijn lokale partners, projecten ontwikkelt op het gebied van technische en beroepsopleiding en steun aan micro-ondernemers. Deze projecten hebben tot doel:

 

  • Het verbeteren van de technische en beroepsopleiding door middel van capaciteitsopbouw op het gebied van management, opleiding van personeel, praktisch werk en bevordering van digitaal onderwijs
  • Het verbeteren van de gezondheidszorg en de diagnosecapaciteit door ondersteuning van de gezondheidsstructuren en versterking van de opleiding van (toekomstige) gezondheidswerkers
  • Het verbeteren van de levensomstandigheden van micro-ondernemers door hun managementcapaciteiten te versterken en gepersonaliseerde steun voor hun bedrijven te verlene
  • Jongeren, kwetsbare bevolkingsgroepen en micro-ondernemers helpen om de arbeidsmarkt te betreden
  • Jongeren aanleiden tot ondernemerschap...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 14/06/2024

Hoe kan je ACTEC vzw (Association for Cultural Technical & Educational Cooperation) helpen?

Opbrengsten in 2022

  €1.135.559 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €3.349.395 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €13.820 Andere bedrijfsopbrengsten
ACTEC vzw (Association for Cultural Technical & Educational Cooperation)

Reyerslaan 207 bus 3
1030 Brussels
België