Mobilant vzw

Mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking

  42.80 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  50 Vrijwilligers in 2021

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Mobilant vzw?

De missie van Mobilant

 


Mobilant vzw is een mobiele en ambulante dienst die professionele begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vzw helpt hen in het dagdagelijkse leven problemen overwinnen en vertrekt vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de betrokken personen. Mobilant wil op deze manier de levenskwaliteit van deze mensen helpen verbeteren. 

 

Wat doet Mobilant?

  • Mobilant ondersteunt mensen met een beperking en werkt samen met hun netwerk. Zij zet in op zorg en kwaliteit van bestaan. Steeds vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt, verleent mobilant advies, informatie, bijstand, ondersteuning, communicatie op maat, bemiddeling, planning, coördinatie, assistentie, leerkansen, etc.
  • Mobilant zet in op samenwerking met diensten in de reguliere sector om zo een lage instap te creëren voor mensen met een vraag naar ondersteuning.
  • Mobilant is voortdurend in ontwikkeling en verdiept haarervaring om zo de cliënt en zijn omgeving optimaal bij te staan.
  • De opgebouwde kennis en expertise worden door Mobilant ook uitgedragen naar andere organisaties (outreach): de opvoedingsondersteuning voor ouders met een mentale beperking én, uniek in Vlaanderen, voor dove en slechthorende ouders’; de beschikbaarheid van een team...
Laatste wijziging: 04/06/2023

Hoe kan je Mobilant vzw helpen?

Opbrengsten in 2021

  €21.174 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.905.300 Overheidssubsidies
  €156.066 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €61.070 Andere bedrijfsopbrengsten
Mobilant vzw

Plantin en Moretuslei 155
2140 Borgerhout
België

info@mobilant.be