Mobilant vzw

Mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking

  49.82 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  68 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Mobilant vzw?

De missie van Mobilant

 


Mobilant vzw is een mobiele en ambulante dienst die professionele begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vzw helpt hen in het dagdagelijkse leven problemen overwinnen en vertrekt vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de betrokken personen. Mobilant wil op deze manier de levenskwaliteit van deze mensen helpen verbeteren. 

 

Wat doet Mobilant?

  • Mobilant ondersteunt mensen met een beperking en werkt samen met hun netwerk. Zij zet in op zorg en kwaliteit van bestaan. Steeds vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt, verleent mobilant advies, informatie, bijstand, ondersteuning, communicatie op maat, bemiddeling, planning, coördinatie, assistentie, leerkansen, etc.
  • Mobilant zet in op samenwerking met diensten in de reguliere sector om zo een lage instap te creëren voor mensen met een vraag naar ondersteuning.
  • Mobilant is voortdurend in ontwikkeling en verdiept haarervaring om zo de cliënt en zijn omgeving optimaal bij te staan.
  • De opgebouwde kennis en expertise worden door Mobilant ook uitgedragen naar andere organisaties (outreach): de opvoedingsondersteuning voor ouders met een mentale beperking én, uniek in Vlaanderen, voor dove en slechthorende ouders’; de beschikbaarheid van een team...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Mobilant vzw helpen?

Opbrengsten in 2022

  €1.364 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €3.403.073 Overheidssubsidies
  €194.808 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €56.829 Andere bedrijfsopbrengsten
Mobilant vzw

Plantin en Moretuslei 155
2140 Borgerhout
België

info@mobilant.be