Konekt vzw

Leef voluit in een inclusieve wereld

Personen met een beperking worden onbewust uitgesloten. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Konekt voor gaat. Via vorming, talentprogramma's en dans versterken we hen en hun netwerk. Via inspirerende campagnes zetten we de maatschappij in beweging.

  20.85 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  164 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Konekt vzw?

Wat is de missie van Konekt?

Personen met een beperking krijgen vaak niet de kans om een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Voluit leven in een inclusieve wereld, daar gaat Konekt voor. We streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen samen kan leven, leren en werken.

  • We laten personen met een beperking een zichtbare en zinvolle rol opnemen in de samenleving.
  • We sporen bedrijven en organisaties aan tot een meer inclusief beleid.
  • We overtuigen het brede publiek dat een inclusieve samenleving het nieuwe normaal is.
  • We schakelen het systeem om van defect-denken naar talent-denken.

Wat doet Konekt?

Via vorming, talentprogramma's en dans versterken we personen met een beperking en hun netwerk. Via inspirerende campagnes zetten we de maatschappij in beweging.

Wat zijn mijn talenten?
Wat wil ik nog leren?
Welk werk wil ik doen in de toekomst?


Het zijn vragen die (jong)volwassenen met een beperking erg bezig houden. Konekt organiseert in heel Vlaanderen praktijkgerichte trajecten met stages (zoals co-begeleider in de kleuterklas of co-medewerker in een bedrijf) die hun talenten centraal zetten. Konekt ondersteunt centra voor volwassenenonderwijs om hun deuren open te zetten voor personen met een beperking. Daarnaast doet de organisatie experimenten met scholen, bedrijven en verenigingen om werken vanuit talent in plaats vanuit niet-kunnen definitief op de kaart te zetten in Vlaanderen.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Via dans kan ik mijn emoties uiten. Ik werk nu aan een voorstelling waarvan ik zelf de choreograaf, acteur en dichter ben.

Oskar Stalpaert - Danser Platform-K

Hoe kan je Konekt vzw helpen?

 

Met 2 grote (ver)bouwprojecten in Gent en Leuven werkt Konekt aan inclusiehubs waar uitwisseling van ideeën tussen personen met en zonder beperking centraal staan.

Deze plek bestaat onder andere uit:
- een horecazaak waar mensen met een beperking een voortrekkersrol opnemen;
- een zaal waar dansvoorstellingen en andere optredens zullen plaatsvinden;
- polyvalente ruimtes die verhuurd kunnen worden om de mix tussen profit en non-profit te stimuleren.

Hiervoor is financiële steun erg welkom.

 

Begeleiders voor cursussen, handige Harry's, fotografen, workshopgevers, eindredacteurs... bij Konekt, Brake-Out en Platform-K kunnen we altijd helpende handen gebruiken. Als vrijwilliger - met of zonder beperking - werk je mee aan een inclusieve wereld, waarin iedereen meetelt én deelneemt.

Ontdek op https://konekt.be/nl/wat-kan-jij-doen/zet-je-talent-in-als-vrijwilliger wat jij voor ons kan doen en betekenen.

Opbrengsten in 2022

  €4.038 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.795.762 Overheidssubsidies
  €71.841 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €216.761 Andere bedrijfsopbrengsten