Licht voor de Wereld vzw

Samen openen we ogen

Licht voor de Wereld strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Congo, Rwanda en Tanzania. Als Belgische erkende ngo zorgen we voor toegankelijke oogzorg en inclusief onderwijs via onze lokale partners.

  10.90 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  4 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Gloria
© LftW

Wat doet Licht voor de Wereld vzw?

LICHT VOOR DE WERELD GEEFT ZICHT OP EEN BETERE TOEKOMST

4,5 miljoen mensen in Sub-Sahara-Afrika hebben een vorm van vermijdbare blindheid. Slechts tien procent van de kinderen met een beperking gaat naar school.
Licht voor de Wereld strijdt al meer dan 25 jaar tegen dit onrecht. Samen geven we zicht op een beter leven.

We maken oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Met onze experts en lokale partners ondersteunen we oogziekenhuizen, zorgen we voor kwaliteitsvolle infrastructuur en leiden we personeel op.

De focus van onze educatieprogramma’s ligt op inclusief onderwijs: kinderen met een visuele beperking volgen samen les met ziende leeftijdsgenoten. Dat bevordert hun integratie en doorbreekt het stigma van hun handicap.

Header & footer foto's: Dieter Telemans


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 05/12/2023

Afbeelding rechtsboven: © Dieter Telemans
Afbeelding
Staf Nietvelt in Lubumbashi

Voor mij is het essentieel dat we de kwaliteit van onze projecten blijven bewaken en hooghouden.

Staf Nietvelt, oogarts en lid van de raad van bestuur (Foto LftW)

Hoe kan je Licht voor de Wereld vzw helpen?

 

Klein of groot, alle bijdragen helpen:

  • Met 11 euro kan een kind met een visuele beperking een maand lang naar school
  • Met 52 euro kunnen we volwassenen aan cataract opereren.
  • Met 60 euro schenk je een bril aan een kind.
  • Met 150 euro schenk je een kind weer zicht dankzij een cataractoperatie onder volledige verdoving.
 

Heb je af en toe enkele uren vrij?
Heb je verborgen talenten of wil je je kennis ter beschikking stellen?
Wil je het werk van Licht voor de Wereld bekend maken?

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers in België.

Heb je interesse?
mail Kris Van Kerkhoven of bel hem: +32 2 412 08 01.

Opbrengsten in 2022

  €1.951.919 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €966.866 Overheidssubsidies
  €30.489 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €4.921 Andere bedrijfsopbrengsten