Bednet vzw

Bednet - mee met de les, en al de rest

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren vanop afstand live de les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo blijven ze mee met de leerstof en houden ze contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor school en gezin.

  20.20 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  0 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Limburg
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
De nieuwe klasset van Bednet

Wat doet Bednet vzw?

De missie van Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Zo zijn ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien. Bednet is gratis voor school en gezin. 

Wat doet Bednet?

Met synchroon internetonderwijs (SIO) garandeert Bednet voor zieke kinderen en tienermoeders die tijdelijk niet naar school kunnen, onderwijs op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas. Sinds 1 september 2015 is het recht op synchroon internetonderwijs opgenomen in een decreet. Sinds het schooljaar 2016-2017 kunnen ook vijfjarige kleuters gebruik maken van Bednet. In opdracht en met steun van de Vlaamse Overheid wil Bednet op termijn alle kinderen helpen die om medische redenen niet naar school kunnen.

Concreet

Bednet in 2020: bekijk het jaarverslag

  • In 2020 gebruikten 1.174 leerling Bednet. 
  • Gemiddeld volgt ongeveer 3% van de Bednetters les in het kleuteronderwijs, 34% in het lager onderwijs en 63% in het secundair onderwijs.
  • Een Bednet-traject duurt gemiddeld acht maanden.
  • De ziektebeelden waarvoor Bednet het meest aangevraagd werd, waren psychische kwetsbaarheid (19%), kanker (15%) en een ziekte van het bot-spierstelsel en bindweefsel (12%).


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 03/11/2023

Hoe kan je Bednet vzw helpen?

 

Ook zieke kinderen en jongeren dromen van de toekomst. Ze kunnen hun dromen waarmaken dankzij Bednet, door van thuis uit de les te volgen. Vorig schooljaar hielp Bednet zo meer dan 1.200 leerlingen. Vandaag meer dan ooit hebben we jouw hulp nodig om hun dromen te realiseren. Want elk kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Steun ons daarom met een gift of een actie en bouw mee aan de toekomst.

Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2022

  €154.581 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.355.226 Overheidssubsidies
  €137.602 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €14.909 Andere bedrijfsopbrengsten