Congodorpen vzw

Solidair zijn met gemeenschappen die ACTOREN zijn van hun ontwikkeling.

Steunen en stimuleren van middenveldorganisaties en ondernemers in de plattelandsgebieden om tot de instandhouding van waardige inkomens te bijdragen. Zo bevorderen we de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs, maar ook een autonome en duurzame dorpsgemeenschapsontwikkeling.

  3.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  3 Vrijwilligers in 2022

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Congodorpen vzw?

Al meer dan 50 jaar ondersteunt en stimuleert CONGODORPEN de lokale samenwerking, gezondheidszorg, onderwijs en landbouw in de plattelandsgebieden van de Democratische Republiek Congo. Samen met onze Congolese partners bouwen we aan een duurzame toekomst waarin gezondheid en onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn. Om hiertoe te komen, steunen we kleinschalige landbouwfamilies en het ondernemerschap van middenveldorganisaties.

Onze activiteiten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gemeenschappelijke aanpak en ondersteunen de endogene ontwikkelingsdynamiek die gedragen wordt door de organisaties van de Congolese plattelandsgemeenschappen. Hun economische en sociale ontwikkeling is gebaseerd op de inzet van individuen en gemeenschappen. Zo kunnen ze hun eigen levensomstandigheden verbeteren.

Met onze activiteiten, streven wij zo 3 onderling afhankelijke doelstellingen na:

  1. Verbetering van de kwaliteit van de basisdiensten in de gezondheidszorg en het onderwijs
  2. Verbetering van het gezinsinkomen
  3. Verbetering van het bestuur

Als actoren in de internationale solidariteit voelen we ons verantwoordelijk voor het model dat wij promoten en zijn we ons bewust van deze essentiële transversale kwesties. Bijgevolg integreren we de gender- en milieu dimensie in al onze actiestrategieën.

Zo bevorderen we een autonome en duurzame ontwikkeling, die de mensenrechten eerbiedigt.


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 02/11/2023

" We moeten zijn, voordat we kunnen doen. We kunnen alleen doen, wat we zijn en wat we zijn, hangt af van wat we denken.

Gedachten van Charles Francis Haanel geciteerd door Paluku Mivimba - Voorzitter van CONAPAC

Hoe kan je Congodorpen vzw helpen?

 

De activiteiten van CONGODORPEN hebben we uitgeschreven in een vijfjarenplan, dat grotendeels door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) gefinancierd wordt. Dit plan heeft een geschatte begroting van 8 miljoen 600 euro, waarvan DGD 80% financiert. Voor het overige bedrag zoeken wij dus nog subsidies en donaties.

Opbrengsten in 2022

  €70.167 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €946.941 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €12 Andere bedrijfsopbrengsten