Congodorpen vzw

Samen kunnen we meer.

Streekontwikkeling in plattelandsgemeenschappen in Afrika bevorderen via samenwerking met middenveldorganisaties. Aspiraties en krachten van de gemeenschap staan centraal. Samen streven wij naar goed en toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg, alsook een duurzame en genererende landbouwsector.

  3.40 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2023
  4 Vrijwilligers in 2023
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika
Europa
DR Congo
Marokko

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Landbouw

Wat doet Congodorpen vzw?

Al meer dan 50 jaar ondersteunt en stimuleert CONGODORPEN de lokale samenwerking, gezondheidszorg, onderwijs en landbouw in kwetsbare plattelandsgebieden van de Democratische Republiek Congo (DRC). Samen met Congolese partners bouwen we aan een duurzame toekomst waarin gezondheid en onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Om hiertoe te komen, steunen we kleinschalige landbouwfamilies en werken we samen met middenveldorganisaties. Ook zijn we sinds enkele jaren actief in Marokko, waar we dezelfde missie nastreven.

Hoe pakken wij dat aan? Een geïntegreerde gemeenschapsaanpak. De bron van de projecten is steeds de behoeften, aspiraties en krachten van de gemeenschap. In samenwerking met middenveldorganisaties in de DRC en Marokko, worden die geïdentificeerd. Ook bij de planning en uitvoering van projecten, heeft de gemeenschap de leiding over het verloop, via opgerichte commissies. Voor de gemeenschap, door de gemeenschap.

Met onze activiteiten streven wij drie onderling afhankelijke doelstellingen na:

  1. Verbetering van de kwaliteit van de basisdiensten in de gezondheidszorg en het onderwijs
  2. Verbetering van het gezinsinkomen
  3. Verbetering van het bestuur

 

Tot slot vormen gendergelijkheid en een milieuvriendelijk beleid twee kernprincipes binnen de gehele organisatie van Congodorpen.

Samen in actie! Ensemble agissons!


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 23/07/2024

" We moeten zijn, voordat we kunnen doen. We kunnen alleen doen, wat we zijn en wat we zijn, hangt af van wat we denken.

Gedachten van Charles Francis Haanel geciteerd door Paluku Mivimba - Voorzitter van CONAPAC

Hoe kan je Congodorpen vzw helpen?

 

De activiteiten van CONGODORPEN hebben we uitgeschreven in een vijfjarenplan, dat grotendeels door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) gefinancierd wordt. Dit plan heeft een geschatte begroting van 8 miljoen 600 euro, waarvan DGD 80% financiert. Voor het overige bedrag zoeken wij dus nog subsidies en donaties.

Opbrengsten in 2023

  €64.516 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.112.140 Overheidssubsidies
  €168 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €1.517 Andere bedrijfsopbrengsten