Levensadem vzw

Lange-termijnhulp tijdens de zwangerschap en begeleiding bij zwangerschapsonderb

Levensadem vzw strijdt tegen armoede en sociale isolatie enerzijds door begeleiding en ondersteuning te bieden aan vrouwen en koppels voor wie een beginnende zwangerschap problemen stelt of bestaande moeilijkheden compliceer; anderzijds begeleidt de organisatie vrouwen en koppels bij de verwerking

  100.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2022
  2 Vrijwilligers in 2022
Werkt rond
Waar
In België
Buiten België
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Afrika

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geanalyseerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Levensadem vzw?

  • Begeleiding van moeders en koppelstijdens en na de zwangerschap door:
    •  gesprekken om de keuzes betreffende de zwangerschap in alle objectiviteit uit te klaren.
    •  intensieve begeleiding zonder begrenzing in de tijd op moreel, relationeel, materieel, juridisch vlak;
    • gerichte doorverwijzing naar professionele hulporganisaties. 
  • Persoonlijke begeleiding bij de verwerking van miskraam, abortus of zwangerschapsafbreking om medische redenen. De begeleiding helpt de ouder( s )  om te gaan met rouwgevoelens en ondersteunt hen om hun leven weer op de rails te zetten.

 

Concreet:

  • Steungezinnen. : vaak is sociale isolatie een belangrijk element in de nood van onze hulpvragers. Hieraan kan een steungezin tegemoet komen. Het zijn vrijwilligers die een vriendschappelijke band opbouwen met de...


Teksten en foto's worden door de organisaties gewijzigd.
Laatste wijziging door de organisatie: 12/06/2024

Hoe kan je Levensadem vzw helpen?

 
Elektro-huishoudtoestellen
Speelgoed - knutselmateriaal
Schoolmateriaal
Meubels
Producten voor kinderverzorging
Kleding en huishoudlinnen

Opbrengsten in 2022

  €377.503 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €9.453 Andere bedrijfsopbrengsten
Levensadem vzw

de Frélaan, 204
1180 Brussels
België